Tuesday, October 30, 2007

گزارشی از تجمع در جریان دانشگاه علامه


گزارشی از تجمع در جریان دانشگاه علامه
آوای دانشگاه، از ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰بوقت ايران : بنا به اعلام قبلی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگااه علامه امروز ساعت ۱۲ ظهر تجمعی در اعتراض به احکام تعلیقی ده ها تن از دانشجویان این دانشگاه و همچنین بازداشت های گسترده ی دیگر دانشجویان و سرکوب های گسترده ی جنبش دانشجویی در چند وقت اخیر برقرار شد.از ساعات ابتدایی صبح امروز فضای دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه ملتهب بود. حراست دانشکده از ورود دانشجویان تعلیقی و دیگر دانشجویان دانشکده های علامه جلوگیری می کرد. با این وجود در حدود ساعت ۱۲ دانشجویان ممنوع الورود و تعلیقی به همراه جمع دیگری از دانشجویان با هماهنگی دانشجویانی که درون دانشکده بودند توانستند سد حراست دانشکده را بشکنند و تمام دانشجویان را وارد دانشکده کنند. در این میان از طرف حراست دانشکده برخی از دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفته شدند و در نتیجه فشار زیاد دانشجویان و درگیری های ایجاد شده از طرف حراست درب دانشکده شکسته شد.در ادامه جمع کثیری از دانشجویان موفق به اجتماع در درون دانشکده شدند. دانشجویان با سردادن سرود یاردبستانی به سمت حیاط دانشکده حرکت کردند. در این میان دانشجویان شعار هایی از قبیل : " دانشجوی زندانی آزاد باید گردد" " تعلیق دانشجو ملغا باید گردد" " رئیس انتصابی استعفا استعفا" " جنبش دانشجویی آماده قیام است" " دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد" و " مرگ بر دیکتاتور" سر می دادند.پلاکارد هایی نیز به همین مضمون در میان جمعیت به چشم می خورد. به همراه اسامی دانشجویان بازداشتی سرتاسر کشور.در ادامه تجمع جمعیتی بیش از ۵۰۰ نفر با حلقه زدن دور یک دیگر تریبون آزاد آغاز شد. که یکی از دانشجویان در سخنانی ضمن محکوم کردن احکام تعلیقی و بازداشت دانشجویان امیرکبیر و کردستان و اهواز در انتها نیز مدیریت دانشگاه انتصابی است و باید استعفا دهد و تمام دانشجویان زندانی بی قید و شرط باید آزاد شوند. که این سخنان با استقبال گسترده دانشجویان مواجه شد. تریبون آزاد ادامه دارد و لازم به ذکر است که در بیرون دانشکده فضا همچنان ملتهب است و بیم بازداشت دانشجویانی که در بیرون دانشکده هستند می رود. حضور نیرو های امنیتی لباس شخصی در اطراف دانشکده چشم گیر است.

No comments: