Monday, October 29, 2007

در انتخابات فرمايشي راه ديگري مي رويم

در انتخابات فرمايشي راه ديگري مي رويم
مصاحبه روز با معاون سیاسی جبهه مشارکت‏ - سه شنبه 8 آبان 1386 [2007.10.30]
‏سارا سماواتي
خانم آذرمنصوري، معاون سياسي دبيرکل جبهه مشارکت اسلامي در گفت و گو با روز از برگزاري کنگره اين حزب ‏گفته است و اينکه: "کنگره تأکيد کرد که تنها راه برون رفت کشور از شرايط ويژه و بحران توجه به رأي و نظر مردم و ‏تقويت مولفه هاي مردم سالاري است. بنا براين پيشنهاد ما و تحليل و خواست مان اين بود: آزاد گذاشتن حضور مردم در ‏انتخابات". متن مصاحبه در پي آمده است.‏
‎‎اين کنگره چندم حزب مشارکت بود و در چه فضايي برگزار شد؟‏‎ ‎دهمين کنگره که عليرغم همه مشکلاتي که برسرراه تشکيل آن وجود داشت ـ و ما بخشي هايي از آن را در زمان ‏مناسب اعلام خواهيم کرد ـ در موعد مقرر برگزار شد. اعضاي حزب از سراسر کشور در اين کنگره حضور پيدا کرده ‏بودند. سعي شد با توجه به اتفاقاتي که در يکسال گذشته در کشور افتاده بود؛ چه در محدوده سياست داخلي و چه در ‏حوزه سياست خارجي، ضمن خبر رساني در خصوص وضعيت کشور، آخرين تحليل ها هم به سمع و نظر اعضاي ‏کنگره برسد.‏
‎‎مهمترين مباحثي که در کنگره طرح شدند، کدام ها بودند؟‎ ‎وضعيت اقتصادي کشور، بحث رشد اقتصادي، بيکاري، تورم و اموري که به نظر ميايد در سال آينده شاخص هاي ‏نگران کننده اي بيابد. در حوزه سياست داخلي امور ديگري هم مورد بحث قرار گرفت و تحليل هايي در موردشان ارائه ‏شد. مسائل مربوط به دانشگاه، آموزش عالي، مطبوعات، نهاد هاي مدني و وضعيت فعالين زنان، معلمان، کارگران، و ‏امور مربوط به قوميتها. در همه اين زمينه ها آخرين تحليل ها ارائه شد و در ادامه نظرات اعضاي کنگره در مورد ‏اين بخشها و در ارتباط با مناطق خودشان، مطرح شد. سعي بر اين بود که با تأکيد بر ويژگي هاي هر منطقه، مشکلات ‏بررسي شده، به اطلاع کنگره برسد.در حوزه سياست خارجي نيز، با توجه به اينکه، تحليل ما اين است که کشور ‏درشرايط وِيژه و خاصي قرار دارد؛ آخرين تحليل ها را از وضعيت سياست خارجي، به ويژه با توجه به اتفاقات چند ‏روزه اخير مطرح کرديم. البته پيش از آن سعي شده بود تا در نطق ديبر کل، که در برنامه افتتاحيه مطرح شد، به همه ‏اين موارد اشاره شود؛ ضمن اينکه طبق روال هميشگي، در قطعنامه اي که در چند روز آينده از طرف کنگره دهم ‏صادر خواهد شد به مهمترين مسائل اساسي کشور خواهيم پرداخت.‏
‎‎برخورد کنگره با مسئله انتخابات چه بود؟‎ ‎شعار اين کنگره انتخابات آزاد و عادلانه بود. کنگره تأکيد کرد که تنها راه برون رفت کشور از شرايط ويژه و بحراني، ‏توجه به رأي و نظر مردم و تقويت مولفه هاي مردم سالاري است. بنا براين پيشنهاد ما و تحليل و خواست مان اين بود: ‏آزاد گذاشتن حضور مردم در انتخابات، چه به لحاظ کساني که در معرض انتخاب شدن هستند و چه به لحاظ انتخاب ‏کنندگان که بتوانند با يک دامنه گسترده تري از افراد براي انتخاب کردن روبه رو شوند. ما فکر مي کنيم هر چه اين ‏انتخابات آزادانه تر برگزار شود در وهله اول متضمن تأمين منافع ملي و حفظ تماميت ارضي است و در درجه دوم، مي ‏توانيم کشور را از تأثيرات تند روي هايي که متأسفانه توسط دولت نهم دچارش شده نجات بدهيم و تغييراتي را، هر چند ‏اندک در فضاي داخل و خارج کشور با تشکيل يک مجلس متعادل تر و منطقي تر ايجاد کنيم.‏
‎‎پيش بيني شما از شرايط آزادي انتخابات با توجه به وضعيت فعلي چه بود؟‎ ‎ببينيد ما پس از انتخابات مجلس هفتم که شاهد اعمال رد صلاحيت گسترده بوديم، به نوعي که تکليف تقريباً بيش از 190 ‏کرسي مجلس قبل از انتخابات مشخص شده بود، فضاي انتخابات را براي انتخابات رياست جمهوري آزاد تر پيش بيني ‏کرده بوديم؛ که درست درآمد و نمونه اش هم رد صلاحيت دکتر مهرآور و سپس تأييد صلاحيت ايشان بود. پيش بيني ما ‏در مورد انتخابات شوراها هم همين بود و آنهم که آخرين انتخابات کشور بود، در شرايط آزادتري برگزار شد.‏
منتها بحث جديتري که مطرح است، بحث سلامت انتخابات است. مي دانيد که بخش مهمي از انتخابات، اجراي آن است. ‏الان مهمترين دغدغه ما، تأييد صلاحيت بسياري از نيروهاي ما است. از يک سو تاريخي که براي انتخابات در نظر ‏گرفته شده است، يعني 24 اسفند، کشور در آستانه تعطيلات عمومي است؛ از طرف ديگر جايگزيني هايي که در ‏وزارت کشور صورت گرفته ما را نگران مي کند. به همين دليل ما از همين حالا هم خودمان توجه داريم و هم به ساير ‏نيروهاي اصلاح طلب توصيه کرده ايم که نسبت به صيانت از آرا و بحث سلامت انتخابات برنامه ريزي داشته باشند.‏
‎‎به اين ترتيب، شما نسبت به حضور اصلاح طلبان در انتخابات و عبور از سد تأييد صلاحيت خوشبين ‏هستيد؟‎ ‎بله! بله! پيش بيني ما اين است و تحليل هاي ما، بر اساس شواهدي که گفتم اين پيش بيني را براي ما محتمل تر مي کند ‏که ما با رفتاري نظير آنچه که شوراي نگهبان با کانديداهاي مجلس هفتم انجام داد مواجه نخواهيم بود. البته اين در واقع ‏خيلي نمي تواند باعث آسودگي خاطر اصلاح طلبان باشد. ما اميدواريم که اتفاق مجلس هفتم تکرار نشود. اگر اين اتفاق ‏بيافتد، قطعاً تدابيري انديشيده شده که ما رفتار ديگري را در انتخابات مجلس هشتم پيش بگيريم.‏
‎‎آيا بر اساس تحليل و انتظارات شما مي شود گفت اگر اصلاح طلبان با همان فضاي انتخابات مجلس هفتم ‏مواجه شوند، از شرکت در انتخابات خودداري خواهند کرد؟‏‎ ‎ببينيد حضور ما اين دوره يک حضور ائتلافي هست و طبعاً تصميم هاي ما بايد ائتلافي باشد. با توجه به اين نکته همه ‏تلاش ما اين است که در ستاد انتخابي اصلاح طلبان اين جمع بندي حاصل بشود که در صورتي که قرار باشد اکثر ‏کرسي ها از قبل نمايندگانش مشخص شده باشند، حضور ما يک حضور فرمايشي بيشتر نخواهد بود. پيش بيني ما اين ‏است که ساير نيروهاي اصلاح طلب هم نسبت به اين مسئله اشراف کامل دارند و مي توانيم در ستاد انتخاباتي اصلاح ‏طلبان به اين جمع بندي برسيم. همه تلاش ما اين است که اين اتفاق نيافتد و ما را در مواجهه با رفتاري قرار ندهند که ‏مجبور شويم به اين اشکال عمل کنيم
.‏‏ ‏

No comments: