Wednesday, October 31, 2007

عکسی که سبب توقيف يک هفته نامه قزوين شدعکسی که سبب توقيف يک هفته نامه قزوين شد
khorshied.blogfa.com وبلاگ خورشيد: در خبرها آمده بود که هفته گذشته نشریه مینودر از هفته نامه های قزوین توقیف شد. آنچه تا این لحظه به عنوان یکی از دلایل توقیف مطرح شده است ؛انتشارتصویری است که به زعم برخی مقامات بر خلاف شئونات اسلامی بوده است . نکته جالب آنکه این تصویر دوسال پیش ودر بخش آگهی نشریه مینودر به چاپ رسیده و پس از گذشت دوسال هفته گذشته باعث توقیف نشریه شد .گفتنی است نشریه مزبور در شماره های آخرین خود با چاپ مطلبی از انتصاب همسر استاندار قزوین به سمت مشاور استاندار انتقاد کرده بود.تصویر سمت چپ همان تصویری است که باعث توقیف نشریه مینودر شده است
:

No comments: