Tuesday, October 30, 2007

بازداشت فعالان چپ دانشجوئی توسط وزارت اطلاعات در اهواز


بازداشت فعالان چپ دانشجوئی توسط وزارت اطلاعات در اهواز
گزارش دريافتی : طبق اخبار رسیده « روز دوشنبه 30/7/1386 نیروهای اطلاعاتی در شهر اهواز اقدام به احضار روزبه رحیمی از فعالین چپ دانشجویی به سازمان اطلاعات و امنیت اهواز نمودند. با مراجعه روزبه به سازمان اطلاعات ،نام برده بازداشت شده و در پی این بازداشت دیگر فعالین چپ دانشجویی به نام های جواد علیخانی-جواد توللی- مهدی معصومی-راعی نیکزاد-محمدرضا جعفری و سیامک مومنی بازداشت شدند.در چند روز اخیر تعدادی از دانشجویان که با این رفقا در ارتباط بوده اند بازداشت گرديده و پس از چند ساعتبازجوئی آزاد شده اند.هنوز از وضعیت افراد دستگیر شده خبری در دست نیست. با مراجعه خانواده ها نیز پاسخی به آنها داده نشده است.»

No comments: