Tuesday, October 30, 2007

دور جديد جنگ لفظي

دور جديد جنگ لفظي
ايران و فرانسه - چهارشنبه 9 آبان 1386 [2007.10.31]
شيرين کريمي
وزير دفاع فرانسه گفت که در مورد سلاح هسته اي ايران مدرک دارد؛ سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسلامي هم ‏اين سخنان را لفاظي خواند و به اين ترتيب مناسبات دو کشور که بعد از انتخاب رئيس جمهورجديد فرانسه بر سر ‏مساله هسته اي بحراني شده است، وارد مرحله تازه اي شد.‏
‏ فرانسه که بعد از انتخاب نيکولاي سرکوزي به رياست جمهوري در کنار آمريکا قرار گرفته، معتقد است جمهوري ‏اسلامي انرژي هسته اي را براي مقاصد نظامي مي خواهد و دستکم يک بار اقدام نظامي را براي جلوگيري از اين امر ‏ضروري اعلام کرده است.‏
البته موضعگيري دولت جديد فرانسه در برابر مساله هسته اي ايران، حتي پيش از انتخابات رياست جمهوري آغاز شده ‏بود. در آن زمان به نوشته هفته نامه اکونوميست "ژاک شيراک در آخرين ماه زمامداري خود کمابيش اين نظر را ‏مطرح کرد که شايد در مجموع دستيابي ايران به بمب اتمي چندان هم خطرناک نباشد". نظري که آقاي سارکوزي که ‏در همان هنگام در واشنگتن بسر مي برد آن را "هراس آور" توصيف کرد و با حمايت از موضع جورج بوش، گفت که ‏‏"براي جلوگيري از دستيابي ايران به اسلحه اتمي بايد تمامي گزينه ها را در نظر داشت."‏
در دوران مبارزات انتخاباتي فرانسه هر چهارنامزد اصلي در باره مساله هسته اي جمهوري اسلامي موضع گيري ‏کردند. در ميان کانديداها، لوپن نماينده جناح راست افراطي فرانسه که به پيروي از نظريات فاشيستي متهم است، تنها ‏موافق جمهوري اسلامي بود و سه نامزد ديگر نظر متفاوتي داشتند.‏
در آن دوران به نوشته خبرگزاري فرانسه "آقاي‎ ‎سارکوزي تحريم هاي شديدتر عليه ايران را، حتي بدون پشتيباني ‏سازمان ملل، رد" نکرد، و در عين حال هشدار داد که "اقدام نظامي عليه برنامه هسته اي ايران ممکن است عواقب‎ ‎جدي براي اين منطقه به همراه داشته باشد. سگولن رويال، کانديداي ديگر رياست جمهوري‎ ‎فرانسه از حزب ‏سوسياليست ها و فرانسوا بايرو، از حزب ميانه، با اين نقطه نظر"‏‎ ‎موافق بودند‎.‎
‎‎بعد از انتخابات‎‎
موضع گيري نيکولا سر کوزي بعد از انتخاب به رياست جمهوري تندتر شد و اولين بار در سخنان کوشنر، وزير ‏خارجه اش انعکاس يافت.او گفت: "در مورد ايران بايد براي بدترين وضعيت آمادگي داشت و بدترين وضعيت، جنگ ‏است." موضعي که به نوشته رويترز از "از اظهارات جورج بوش نيز تند و تيزتر بود." و خبرگزاري دولتي ايران در ‏مورد آن چنين اظهار نظر کرد: "مستاجران جديد کاخ اليزه مي خواهند بنايي با معماري کاخ سفيد بنا کنند."‏اين اظهار نظر با واکنش احزاب ديگر فرانسه روبه رو شد و حتي کار به لزوم بررسي اين مسئله در پارلمان اين کشور ‏کشيد؛ بعد از آن بود که رئيس جمهوري فرانسه در سخنان خوداندکي سياست وزير خارجه اش را تعديل کرد، با اين ‏وجود سياست فرانسه در قبال مساله هسته اي جمهوري اسلامي سختگيرانه باقي ماند وبه اين شکل در گزارش ‏اکونوميست انعکاس يافت: "نيکولا سارکوزي، رييس جمهور جديد فرانسه، در مقايسه با سلف خود، ژاک شيراک، ‏همواره از اتخاذ موضعي سختگيرانه تر در برابر ايران و نزديکي بيشتر به ديدگاه آمريکا حمايت کرده است."‏
‏ بر اساس همين سياست بود که "آقاي سارکوزي با صراحت گفت مي خواهد از قرار گرفتن در وضعيت انتخاب بين ‏‏«بمب ايراني يا بمباران ايران» اجتناب ورزد." و "آقاي کوشنر در صدد تشديد فشار بر ايران « فعاليت در اتحاديه اروپا ‏براي تحريم ايران» را آغاز کرد". فرانسويان، همزمان "با فعاليت در چارچوب اقدامات سازمان ملل، براي وضع ‏تحريم هايي فراتر از تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران، بر اتحاديه اروپا فشار وارد کردند با اين هدف که کشورهاي ‏عضو اتحاديه اروپا هم مانند آمريکا، شرکت هاي خود، از جمله بانک هاي اروپايي را از معامله با ايران منع کنند."‏
در همين راستا برنار کوشنر، وزير امورخارجه فرانسه در نامه اي به وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا خواهان تشديد ‏تحريم هاي "مالي و اقتصادي" ايران شد. او در نامه خود نوشت: "در آغاز ما مي توانيم برخي موسسات مانند بخش ‏بانکي و افراد را به ليست کساني که توسط اتحاديه اروپا اموال و دارايي هايشان مسدود مي شود، اضافه کنيم، همچنين ‏مي توان ممنوعيت صدور ويزا [براي مقام هاي ايران] را نيز افزود."‏
‎‎دور تازه‎‎
جنگ سرد چند ماهه ايران و فرانسه روز دوشنبه وارد مرحله تازه اي شد. هروه مورن، وزير دفاع فرانسه که در ‏رياض سخن مي گفت، با رد اظهارات محمد البرادعي درباره نظامي نبودن برنامه اتمي ايران گفت: "فرانسه مدارکي ‏دارد که خلاف نظر آقاي البرادعي است." ‏ وزير دفاع فرانسه با اشاره به سخنان محمد البرادعي افزود: "اگر سخنان البرادعي درست است، پس دليلي وجود ندارد ‏که مقامات ايران در خواست بازرسي از تاسيسات اتمي ايران را رد کنند." ‏ آقاي مورن ادامه داد: "اين تعجب آور است که ايران از بازرسي ها جلوگيري کند، اگر واقعا فعاليت هاي اتمي اين ‏کشور تنها براي مصارف صلح جويانه است." ‏ سيدمحمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي هم درواکنش به اظهارات وزير دفاع فرانسه ‏گفت: "اظهارات وزيردفاع فرانسه دررياض و ابوظبي تکرار سخنان غيرمسوولانه‌اي است که وي دو ماه پيش در دوحه ‏بيان کرده بود. ادعاهاي واهي با هدف القاي شبهه و ترديد در فضاي امنيت و ثبات خليج فارس و مرعوب ساختن ‏کشورهاي منطقه براي مقاصد تجاري و فروش سلاح و گسترش مسابقه تسليحاتي صورت مي‌گيرد
."‏

No comments: