Wednesday, October 31, 2007

فیفا هشدار داد ؛ فوتبال ایران هم تعلیق می شود


فیفا هشدار داد ؛ فوتبال ایران هم تعلیق می شود
پس از اینکه فیفا در نشست کمیته اجرایی خود فوتبال کویت را از حضور در تمام فعالیت های بین المللی تعلیق کرد،نام ایران هم به عنوان گزینه بعدی تعلیق مطرح شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فیفا، کمیته اجرایی فیفا روز دوشنبه برگزار شد که طی آن کویت به دلیل دخالت های دولت در فوتبال این کشور، از حضور در تمام فعالیت های بین المللی تعلیق شد. این در حالی است که در این جلسه تاکید شد فوتبال کشورهای ایران، پرو و جمهوری آفریقای مرکزی هم به دلیل مشابه در خطر تعلیق از فعالیت های بین المللی قرار دارند.طبق اعلام برگزار کنندگان جاسه اجرایی فیفا،اولین قانون فیفا این است که سیاست را از ورزش دور نگه دارد و بر همین اساس با کوچک ترین دخالتی از سوی دولت ها در ورزش مخالفت خواهد کرد و حکم به تعلیق تیم ها می دهد که کویت نمونه بارز این سیاست است.فوتبال ایران سال گذشته یک بار از سوی فیفا تعلیق شد اما پس از اینکه مقرر شد اساسنامه جدید و منطبق با استانداردهای فیفا برای فوتبال کشور تهیه شود، این محرومیت لغو شد.با این حال فدراسیون بین المللی فوتبال تا پایان سال 2007 به فوتبال ایران مهلت داده است انتخابات خود را برگزار کند. در غیر اینصورت بازهم فوتبال کشورمان با تعلیق و محرومیت مواجه خواهد شد.

No comments: