Monday, October 29, 2007

بیشترین تعداد اعدام طی سال گذشته در چین، ایران و پاکستان بوده است


بیشترین تعداد اعدام طی سال گذشته در چین، ایران و پاکستان بوده است
خبرگزاری «نووستی» : بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد کشورهای چین، ایران و پاکستان در راس لیست سیاه کشورهایی قرار دارند که بیشترین تعداد اعدام طی سال گذشته در آنها انجام شده است. در گزارشی که روز دوشنبه به دفتر مرکزی سازمان ملل متحد ارائه داده خواهد شد آمده است: "از 51 کشوری که در آنها حکم اعدام هنوز اجرا می شود در 40 کشور حکومت هنوز هم دیکتاتوری و قلدر مابانه است". چین با پنج هزار اعدامی 98,8% از کل احکام اعدام اجرا شده در جهان طی سال گذشته را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار برخی از کارشناسان که در گزارش مذکور آمده در عمل لیست اعدامی های چین ممکن است به هشت هزار فقره برسد. در گزارش خاطر نشان شده است: "چین از لحاظ صدور و اجرای حکم اعدام در تاریخ معاصر اولین کشور محسوب می شود". ایران از نظر گزارش مذکور کشور دوم محسوب شده که طی سال گذشته حداقل 215 نفر از جمله هفت نفر که به سن قانونی نرسیده بودند اعدام شده اند که نقض قوانین بین المللی در مورد حقوق کودکان و نوجوانان محسوب می شود. مولفان گزارش مذکور خاطر نشان ساخته اند که برغم آنکه رسما اعدام شدگان به شرکت در جنایات مرتبط با مواد مخدر اعتراف کرده بودند بسیاری از آنها به دسته مخالفین دولت تعلق داشتند. تعداد اعدامیان سال گذشته در پاکستان 82 نفر بوده است
.

No comments: