Thursday, October 25, 2007

توقيف يك نشريه بدليل انتشار تصوير يك زن در 2 سال قبل


توقيف يك نشريه بدليل انتشار تصوير يك زن در 2 سال قبل
نوانديش- انتشار هفته نامه اصلاح طلب مینودر قزوین براساس دستور یک مقام قضایی متوقف شد.براساس این خبر، دلایل توقیف انتشار این هفته نامه به صورت رسمی اعلام نشده ولی برخی منابع موثق، رسیدگی به موضوع اتهام درج تصویر یک زن را در پیک تبلیغاتی این نشریه در ۲ سال قبل در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب، تنها دلیل این اقدام قضایی عنوان می کنند. به گزارش كاسپين به گفته این منابع، در سال ۸۴ در ارتباط با اتهام وارده، مدیر هفته نامه مینودر به دادسرا احضار و با کفالت ۲۰۰ هزار تومانی آزاد شده است و اینک تشدید قرار قضایی و توقیف انتشار نشریه پس از دو سال از سپری شدن اتهامی که پرونده آن مورد رسیدگی هم قرار نگرفته و اتهام جدیدی هم متوجه نشریه نگردیده، عجیب به نظر می رسد. گفتنی است: تاکنون اطلاعیه ای از سوی مراجع قضایی در خصوص علت توقیف انتشار هفته نامه "مینودر قزوین" منتشر نگردیده است
.

No comments: