Thursday, October 25, 2007

سپیده پورآقایی فعال حقوق بشر همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود


سپیده پورآقایی فعال حقوق بشر همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود
کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر : با گذشت 46 روز از بازداشت سپیده پورآقایی فعال حقوق بشر و عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، وی همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری می شود.پورآقایی که در روز 18 شهریور ماه در منزلش در کرج بازداشت شده بود، در تماسی با منزل گفته که از 10 روز پیش بازجویی های وی به پایان رسیده است. با این وجود، او خبری در مورد احتمال آزادی خود به خانواده اش نداد.مادر سپیده پورآقایی که دوشنبه توانسته است پس از گذشت بیش از یک ماه با دخترش ملاقات داشته باشد، وضعیت نگهداری او را نامناسب می داند. وی می گوید:" سپیده دچار بی خوابی های شدید و استرس فراوان شده به طوری که مجبور به استفاده از داروهای آرام بخش است." مادر سپیده که به شدت نسبت به بلاتکلیفی فرزندش نگران است، اضافه می کند :" دخترم را در سلول انفرادی نگهداری می کنند، در حالی که هرگونه امکان دسترسی با دنیای خارج از زندان برای او ممنوع است. در سلول نه تلویزیون دارد، نه کتاب و نه روزنامه و این بی خبری برایش شرایط روحی نامناسبی ایجاد کرده است."پورآقایی، پیش از این در سال 78 به سبب فعالیت های خود بازداشت و به مدت 1 ماه در زندان های توحید و اوین به سر برده بود، وی سپس از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. همچنین از وضعیت سایر بازداشت شدگان 18 شهریورماه نیز اطلاعی در دست نیست، خبرهای رسیده حاکی از این است که کلیه این افراد در سلول انفرادی نگهداری می شوند.منصور فرجی، عباس خرسندی، قاسم شیرزادیان، میثم رودکی و بهرام راسخی فر 5 فعال سیاسی هستند که به طور همزمان در منازلشان بازداشت شده و به زندان اوین انتقال یافتند
.

No comments: