Tuesday, October 23, 2007


كافه كتاب‌هاي تهران پلمب مي‌شوند
به نوشته اعتماد ملي، روز گذشته اخطاريه‌اي براي كافه كتاب‌هاي فعال در شهر تهران صادر شد كه به موجب آن،‌ اين كافه كتاب‌ها 72 ساعت فرصت دارند نسبت به تخليه محل فعاليت خود اقدام كنند. اداره اماكن عمومي پايتخت اخطاريه‌هاي جداگانه‌اي براي كافه كتاب‌هاي نشر ثالث، شهر كتاب ونك، كتاب روشن و بدرقه جاويدان فرستاده و با بهانه قرار دادن تداخل صنفي در مراكز مزبور، حكم به تخليه آنها داده است... پيش از اين سريال تعطيلي كافه‌كتاب‌ها با تعطيلي كافه كتاب نشر چشمه وارد مرحله تازه‌اي شده
بود.

No comments: