Monday, October 22, 2007

بنزین آزاد لیتری 750 تومان!


بنزین آزاد لیتری 750 تومان!

آفتاب: یک عضو کمیسیون انرژی تأکید کرد: در جلسه کمیسیون انرژی نمایندگان به طرحی رأی دادند که بر اساس آن بنزین تا سقف 100 لیتر از طریق کارت با قیمت لیتری 100 تومان عرضه و مازاد بر آن با احتساب قیمت تمام شده به صورت آزاد در اختیار مردم قرار گیرد. حشمت‌الله جاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: در این جلسه در ابتدا پیشنهادی که براساس آن 200 لیتر به سهمیه اضافه می‌شد مطرح گردید اما نمایندگان به این پیشنهاد رأی ندادند. در ادامه پیشنهاد دیگری که توزیع بنزین آزاد با قیمت تمام شده یعنی حدود 750 تا 650 تومان را برای دولت الزامی می‌کرد مطرح شد که با رای اکثر نمایندگان کمیسیون تصویب شد. وی گفت: تصور می‌کنم این طرح در صحن علنی مجلس نیز رأی بیاورد، چرا که در این صورت مشکل بازار سیاه و فروش قاچاق بنزین حل خواهد شد و مردم نیز می‌توانند نیاز سوخت خود را از این طریق رفع کنند
!

No comments: