Tuesday, October 02, 2007

کاخ سفید دعوت دانشگاه ایرانی از بوش را رد کرد


کاخ سفید دعوت دانشگاه ایرانی از بوش را رد کرد
بی بی سی : ایالات متحده به دعوت یکی از دانشگاه های ایران از جورج بوش برای سخنرانی و شرکت در جلسه پرسش و پاسخ جواب رد داده است.به گفته دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، مقام های آمریکایی این دعوت را جدی نگرفته اند. پیش از این علیرضا آشوری رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا برای شرکت در یک جلسه پرسش و پاسخ در این دانشگاه دعوت کرده بود. آقای آشوری در دعوتنامه ای یک جمله ای، از رئیس جمهور آمریکا دعوت کرده است تا "جهت ایراد سخنرانی در جمع اساتید و دانشجویان این دانشگاه، و پاسخ به سوالات آنها در خصوص حقوق بشر، تروریسم و هولوکاست" در جلسه ای در این دانشگاه حاضر شود.این دعوتنامه یک هفته پس از آن منتشر می شود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک در جلسه مشابهی شرکت کرد.خانم پرینو در واکنش به این دعوت گفت: " اگر ایران جامعه ای آزاد و دموکراتیک بود که مردمش آزادی بیان داشتند، اگر به دنبال سلاح هسته ای نبود، و اگر نمی خواست اسرائیل را نابود کند، شاید رئیس جمهور [آمریکا] این دعوت را در نظر می گرفت."

No comments: