Tuesday, October 23, 2007

روپا در حال بررسی ارائه بسته تازه به ایران است»


«اروپا در حال بررسی ارائه بسته تازه به ایران است»
راديو فردا : سخنگوی خاوير سولانا، سرپرست سياست خارجی اتحاديه اروپا، در آستانه ديدار اين مقام اروپايی با سرپرست جديد تيم مذاکرات هسته ای ايران گفت که به رغم هر تغيير احتمالی در مواضع ايران، اروپا گزينه «ارائه بسته پيشنهادی جديدی» را برای بازگرداندن ايران به مذاکرات هسته ای، بررسی خواهد کرد.پيش از استعفای علی لاريجانی از سمت دبيری شورای عالی امنيت ملی، قرار بود که وی در ديدار روز سه شنبه با خاوير سولانا، نمايندگی ايران را به عهده داشته باشد، اما استعفای وی و منصوب شدن سعيد جليلی به اين سمت موجب شد تا آقای جليلی به عنوان سرپرست تيم مذاکرات هسته ای، هدايت اين مذاکرات را از سوی ايران به عهده بگيرد.با اين حال علی لاريجانی کماکان به عنوان نماينده آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، در شورای عالی امنيت ملی، در مذاکرات روز سه شنبه حضور خواهد داشت.علی لاريجانی و سعيد جليلی، در شهر رم، پايتخت ايتاليا با خاوير سولانا ديدار خواهند کرد.برخی ناظران می گويند که آقای جليلی که از نزديکان محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران است، مواضع تندتری در پرونده هسته ای ايران اتخاذ خواهد کرد.کريستينا گالاک، سخنگوی آقای سولانا به خبرگزاری رويترز گفت: «ما می رويم که ببينيم آنها با چه موضعی به رم می آيند.»ايران از سوی جامعه جهانی تحت فشار است که برنامه غنی سازی اورانيوم خود را متوقف کند، چرا که کارشناسان اتمی می گويند که غنی سازی اورانيوم برای پروژه توليد برق از انرژی هسته ای، « ضروری» نيست، اما برای ساخت بمب هسته ای در يکی از روش های توليد اين تسليحات، «يکی از مراحل ضروری» محسوب می شود.تا کنون دو قطعنامه در شورای امنيت صادر شده که در هر دو قطعنامه از ايران خواسته شده غنی سازی اورانيوم را متوقف کند، اما ايران از اجرای اين قطعنامه های خودداری کرده است و اين احتمال وجود دارد که شورای امنيت با صدور سومين قطعنامه، اقدامات تنبيهی سخت گيرانه تری را عليه ايران در پيش بگيرد.خانم گالاک گفت: بر اساس پيشنهاداتی که مطرح شده، موضوع احتمال از سرگيری مذاکرات هسته ای با ايران، در ديدار روز سه شنبه بررسی خواهد شد.به گفته وی، ديپلمات های ارشد اروپايی، در حال بازنگری در مجموعه امتيازات اقتصادی و سياسی هستند که پيش از اين به عنوان پاداش توقف غنی سازی اورانيوم، در ماه ژوئن به ايران ارائه شده بود.کريستينا گالاک درباره جزئیات بسته پيشنهادی جديد گفت: «در اين بسته همه آنچه که ايران برای يک برنامه صلح آميز هسته ای نياز دارد، به اين کشور داده می شود و می تواند درها را بر روی ايران برای روابط سياسی اش بگشايد و ايران را از انزوايی که در آن قرار گرفته، خارج سازد.»

No comments: