Monday, October 22, 2007

مسئولان دولتی یک روز در سال با ویلچر تردد کنند


مشاور رئیس جمهور : مسئولان دولتی یک روز در سال با ویلچر تردد کنند مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران ضمن تشریح برنامه های دومین همایش ایثارگران و شوراها، پیشنهاد کرد مسئولان دولتی در رده های مختلف یک روز در سال را با استفاده از ویلچر در سطح شهر تردد کنند. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی رحماندوست مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران که در نشستی خبری برنامه های دومین همایش ایثارگران و شوراهای اسلامی شهر و روستا را تشریح می کرد، اظهار داشت: شهرهای کشورمان از نظر خدمت رسانی به معلولان دچار ناتوانی جسمی هستند.------------------------------------------ عسگراولادی رئیس هیئت منصفه مطبوعات شد/ مردمسالاری مجرم شناخته شد حبیب الله عسگراولادی با رأی اکثریت اعضای هیئت منصفه مطبوعات به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد. به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت منصفه مطبوعات پس از برگزاری دادگاه روزنامه مردمسالاری در انتخابات مربوط به تعیین رئیس این هیئت شرکت کردند و با اکثریت آراء به ریاست عسگراولادی در هیئت منصفه مطبوعات رأی دادند.حبیب الله عسگراولادی که پیش از این نیز ریاست دوره قبلی هیئت منصفه مطبوعات را نیز برعهده داشت، صبح امروز نیز به عنوان رئیس سنی این هیئت به ایراد سخن پرداخت. هیئت منصفه مطبوعات همچنین پس از برگزاری دادگاه روزنامه مردمسالاری وارد شور شد و به اتفاق آراء، مصطفی کواکبیان، مدیر مسئول این روزنامه را مجرم شناخت و مستحق برخورداری تخفیف در مجازات ندانست.

No comments: