Monday, October 22, 2007

گزارش لحظه به لحظه از تجمع امروز در پلی تکنیک


گزارش لحظه به لحظه از تجمع امروز در پلی تکنیک
سلام دموکرات : از ساعات ابتدای روز دوشنبه ۳۰ آبان بنا به فراخوانی که از روز های گذشته به صورت گسترده در میان دانشجویان پلی تکنیکی پخش شده بود و مورد حمایت دیگر دانشجویان دانشگاه های تهران قرارگرفته بود . امروز ساعت ۱۲قراراست برگزاری تجمع و تریبون آزادی در اعتراض به صدور احکام ۳ دانشجوی زندانی و ادامه بازداشت دیگر دانشجویان زندانی برگزار شود.بنا به اخبار رسیده به آوای دانشگاه از ساعات ابتدایی صبح امروز حضور نیرو های امنیتی و اطلاعاتی به صورت محسوسی در درون دانشگاه پلی تکنیک و اطراف آن چشم گیر بود به صورتی که درب خیابان ولی عصر به طور کامل بسته شده است و درب خیابان حافظ کاملا کنترل می شود به صورتی که تنها جا برای حرکت یک نفر وجود دارد و نیروی های حراست کاملا چهره افراد را با عکس کارت دانشجویی پلی تکنیک چک می کننند. در درون دانشگاه در هر چند متر ۲ تن از نیروی های حراست ایستاده اند. در خیایبان حافظ و رشت نیرو های لباس شخصی اطلاعاتی و امنیتی در کنار ماشین ها پلیس حضور چشم گیری دارند.بنابه همین گزارشات رسیده به آوای دانشگاه اجازه ایستادن هیچ فردی را در خیابان های اطراف دانشگاه نمی دهند. گروهی از دانشجویان دیگر دانشگاه های تهران سعی دارند که به هر نحو ممکن خود را به دورن دانشگاه برسانند که البته با ممانعت نیروهای امنیتی و حراست مواجه هستند. با تمام این وجود دانشجویان پلی تکنیک مصرانه بر برگزاری تجمع تاکید دارند و بنا به اخبار رسیده دانشجویان مشغول سازمان دادن آغاز تجمع هستند و تا دقایق دیگر تجمع آنان آغاز می شود. فضای کلی دانشگاه ملتهب است و تعداد کثیری از دانشجویان منتظر آغاز تجمع هستند.

No comments: