Monday, October 01, 2007

وزیر علوم دستور تعطیلی کلاس درس دکتر بشیریه را صادر کرد


وزیر علوم دستور تعطیلی کلاس درس دکتر بشیریه را صادر کرد
خبرنامه امیرکبیر: دکتر حسین بشیریه که به درخواست گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به منظور تدریس و شرکت در کلاس درس به این دانشکده مراجعه کرده بود از سوی مسئولین دانشگاه تهران از حضور در کلاس درس منع شد.دکتر حسین بشیریه و دکتر شاهنده با رای اولیه کمیته انضباطی اساتید به خاطر آن چه که این کمیته «غیبت طولانی مدت و غیرموجه» نامیده است، از دانشگاه اخراج شده است. در پی بالا گرفتن فشار افکار عمومی آیت الله عمید زنجانی، رئیس روحانی دانشگاه تهران، آرای صادره را در صورت اعتراض این دو استاد با سابقه دانشگاه تهران قابل تجدیدنظر دانسته بود.در پی این اقدام کمیته انضباطی اساتید، دکتر حسین بشیریه تقاضای بازنشتگی زودتر از موعد خود را به مسئولین دانشگاه تهران ارائه کرد. هفته جاری و در حالی که هنوز مسئولین دانشگاه تهران و وزارت علوم پاسخی به تقاضای بازنشستگی بشیریه ندادند و حکم انضباطی صادره به جهت این که هنوز حکم اولیه بوده و به حکم قطعی تبدیل نشده است، از برگزاری کلاس این استاد با سابقه دانشگاه تهران جلوگیری شد.به گزارش خبرنامه امیرکبیر مسئولین دانشگاه تهران بلافاصله پس از اطلاع از تصمیم گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق این دانشگاه مبنی بر گذاشتن کلاس برای دکتر بشیریه و حضور بشیریه در دانشکده برای شرکت در کلاس، به وی اعلام کردند که اجازه حضور در کلاس درس را ندارد.با پیگیری های صورت گرفته توسط مسئولین گروه علوم سیاسی و دانشکده حقوق، مسئولین دانشگاه تهران به ایشان گفتند زاهدی، وزیر علوم، تاکید کرده که این اساتید، بشیریه و شاهنده، به هیچ وجه حق تدریس در دانشگاه را ندارند و ایشان چاره ای جز اجرای دستور وزیر ندارند. در پی این اقدام وزارت علوم و رئیس دانشگاه تهران، تدریس دکتر بشیریه در ترم جاری در دانشگاه تهران لغو شد.

No comments: