Tuesday, October 23, 2007

نگرانی محمود صالحی از ناحیه قلب به دلیل عدم مداوای کلیه


نگرانی محمود صالحی از ناحیه قلب به دلیل عدم مداوای کلیه
نگرانی محمود صالحی از ناحیه قلب به دلیل عدم مداوای کلیهبنا به گزارش کمیته دفاع از محمود صالحی : امروز دوشنبه مورخ 30 مهر ماه 1386 محمود صالحی طي تماس تلفني با همسرش نجيبه صالحزاده، در حالیکه به سختی میتوانست حرف بزند، از وضعیت وخیم جسمانی خود خبر داد.محمود صالحی در تماس تلفنی خود اعلام کرد که بر اثر نارسائی کلیوی فشار خون وی بالا رفته و همین مهم روی قلب وی نیز تاثیر گذاشته است.روز دوشنبه 30 مهر ماه زندانبانان با دید وضعیت نابسامان محمود صالحی وی را به بیمارستان انتقال دادند. محمود صالحی توسط پزشک متخصص قلب معاینه شده است. معاینه پزشک متخصص قلب حاکیست که بیماری کلیوی محمود صالحی، به دلیل عدم درمان باعث بروز عارضه قلبی نیز شده که برای پیشگیری باید هرچه سریعتر سونوگرافی شده و به پزشک متخصص کلیه مراجعه شود. لازم به ذکر است که پزشک معالج کلیه، در تاریخ 25/2/86 ( پنج ماه پیش) تاکید کرده بود که سونوگرافی باید انجام گیرد، اما این عمل علیرغم اسرار پزشکان تا به حال صورت نگرفته بود. محمود صالحی که به خاطر دفاع از ابتدائی‌ترین حقوق خود بیشتر از شش ماه است در زندان شهر سنندج به سر میبرد از وضعیت جسمانی نامناسبی برخوردار است، بطوریکه بارها وضعیت وخیم جسمانی وی زندانبانان را مجبور کرده است تا او را به بیمارستان منتقل کنند

No comments: