Friday, October 26, 2007

انتقاد جبهه مشارکت از سیاست های دولت احمدی نژاد

انتقاد جبهه مشارکت از سیاست های دولت احمدی نژاد

دبير کل جبهه مشارکت، يکی از احزاب اصلاح طلب، می گويد رييس جمهوری ايران در «داخل کشور به گونه‌ای غير قابل باور دموکراسی را به سخره می گيرد و در خارج از کشور بزرگ‌ترين مدافع دموکراسی برای ملت آمريکا می‌شود».
به گزارش خبرگزاری های داخلی ايران، محسن ميردامادی، دبيرکل جبهه مشارکت ايران اسلامی، در دهمين کنگره اين جبهه روز جمعه از سياست ها دولت محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران به شدت انتقاد کرد.
آقای ميردامادی با اشاره به اين که طی دو سال نيم زمامداری دولت نهم بسياری از رويکردهای سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تغيير کرده، تاکيد کرد دايره بسياری از «آزادی های مشروح و قانونی دچار تزلزل شده است».
دبير کل جبهه مشارکت می گوید دولت فعلی حاصل همگرايی «دو انديشه متضاد ولی همسويی که هر دو حاکميت يکپارچه و اقتدارگرا را آرزو می کردند» است.
به گفته آقای میردامادی یک از این دوجریان در صدد« تصفيه همه جانبه و گسترده نظام سياسی و اجرايی از همه نيروهايی که به زعم آن‌ها غير خودی» بود و جریان دیگر«که انقلاب اسلامی را در بن بست می‌خواست و برای بربام انداختن طشت آن تنها راهکار را حاکميت متحجر‌ترين، راديکال‌ترين و آزادی ستيز‌ترين بخش‌ها از نيروهای سياسی موجود در جامعه ايران می‌دانست».
به گفته آقای ميردامادی «بخش هايی از آرزوهای» اين دو جريان محقق شده و شرايط موجود ساختار قدرت سياسی در ايران«از نظر يکدستی جريان حاکم بر تمامی امور کشور در تاريخ انقلاب اسلامی بی‌نظير است».
«سياست های غير دمکراتيک مشکلی را حل نمی کنند»
دبير کل جبهه مشارکت در بخش ديگری از سخنان خود گفت :«آنچه امروز کشور ما با آن روبرواست، با کمال تأسف زوال جامعه اخلاقی، رواج دروغ و ظاهر سازی و بی‌انصافی، اضمحلال سرمايه‌های اجتماعی، تخريب بنيان‌های اقتصادی، انزوای ايران در جامعه جهانی با شکل‌گيری تصويری ماجرا جو از آن و به طور خلاصه چشم اندازی نگران کننده و به دور از شاخص‌های اميد به آينده است».
اقای ميردامادی هشدار داد «اگر فکری برای اين بحران‌ها نشود شاهد سوختن خشک و تر، اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، راست و چپ، اسلام گرا و ملی گرا، مذهبی و سکولار و نخبه و عامه خواهيم بود»
دبيرکل مشارکت افزود:« مشی غيردموکراتيک نمی تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی در برداشته باشد حتی اگر سطوح مختلف سياسی و اجرايی را از هر نيروی دگر انديش پاکسازی کند و به ضرب تبليغات پرسر و صدا و هماهنگی همه نيروهای عمل کننده بخواهد وضعيت ملی و بين‌المللی کشور را چون بهشت برين ترسيم کند».
به گفته آقای ميردامادی «حاکميت غير دموکراتيک اساساً نمی تواند انسجام و نظم درونی خود را برقرار کند حتی اگر چند روز يکبار با دستوری مديری عزل شود و وزيری کنار گذاشته شود و تصميمات به ظاهر انقلابی يک شبه گرفته شود، يا امنيت اجتماعی و سياسی با اعمال قدرت‌های امنيتی و پليسی و با ضرب و زور پيگيری شود».
دبيرکل جبهه مشارکت با انتقاد از سياست های دولت نهم نسبت به مخالفان گفت:«بهانه انقلاب مخملين و بر اندازی نرم کافی است تا بدون هيچ دليل قابل قبول و محکمه پسند، چهره‌های فعال و در عين حال منتقد سياست‌های جاری هدف اتهام و افترا و بازداشت قرار گيرند».
آقای مير دامادی به شدت از سياست خارجي دولت نهم انتقاد کرد و گفت:«اگر مبنای روابط خارجی هر کشور استفاده بهنگام از فرصت‌ها و امکانات جهانی برای توسعه و پيشرفت و حفظ منافع ملی باشد چه کسی می‌تواند مدعی توفيق سياست خارجی کشور در دو سال گذشته باشد؟»
آقای میردامادی با اشاره به رویکرد دولت نهم نسبت به اسراییل و آمریکا گفت:«ما مجاز نيستيم به خاطر آرمان‌های سياسی خود به کاری دست بزنيم که حال و آينده ملت ايران را به تاريکی سوق دهد»

No comments: