Thursday, October 04, 2007

متکی : آمریکا توان جنگیدن با ایران را ندارد


متکی : آمریکا توان جنگیدن با ایران را ندارد
خبرگزاری «نووستی» : "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه ایران معتقد است که آمریکا توانایی آغاز جنگ علیه ایران را ندارد. خبرگزاری «رویتر» به نقل از وزیر امور خارجه ایران گزارش داد که جنگ در عراق و افغانستان برای مالیات دهندگان آمریکایی بسیار گران تمام شده است. وی روزچهارشنبه طی کنفرانسی مطبوعاتی در سازمان ملل متحد گفت: "آمریکا در شرایطی نیست که جنگ دیگری را در منطقه به مالیات دهندگان خود تحمیل کند". در بودجه سال 2008 آمریکا که روز دوشنبه توسط مجلس سنای به
تایید رسید برای جنگ در عراق و افغانستان تقریبا 128 میلیارد دلار تخصیص داده شده است
.

No comments: