Monday, October 22, 2007

فریاد مرگ بر استبداد دانشجویان در دانشگاه پلی تکنیک/ با آغاز تجمع دانشجویی تمامی کلاسهای دانشگاه پلی تکنیک تعطیل شده است - 4


ادوارنیوز: در پی فراخوان انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران دانشجویان این دانشگاه به همراه دانشجویان عضو انجمنهای اسلامی دانشگاههای مختلف شهر تهران از ظهر امروز در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس برای احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی در صحن دانشگاه امیرکبیر تجمع کردند.به گزارش خبرنگار ادوارنیوز تمامی کلاسهای درس در دانشگاه پلی تکنیک از ظهر امروز و به دنبال آغاز تجمع و تریبون آزاد دانشجویی به حال تعطیل در آمده است و این در حالی است که نیروهای پلیس ضد شورش با استقرار در برابر دربهای خروجی دانشگاه پلی تکنیک تجمع دانشجویان را زیر نظر گرفته اند. دانشجویان در ابتدا با برگزاری تریبون آزاد به سخنان فعالان دانشجویی دانشگاههای مختلف شهر تهران و بیانیه های صادره از سوی انجمنهای اسلامی گوش فرا دادند و سپس با راهپیمایی در صحن دانشگاه پلی تکنیک و سر دادن شعارهایی همچون" دانشجومی میرد ذلت نمی پذیرد" این آخرین اخطار است جنبش دانشجویی آماده قیام است" زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و سر دادن سرودهای ای ایران و یار دبستانی تجمع خود را ادامه دادند. دانشجویان همچنین با سر دادن شعار "دریای خزر حق مسلم ماست " نسبت به کوتاهی دولت در برابر تضییع حقوق ایران توسط همسایگان شمالی در دریای خزر اعتراض کردند. این تجمع دانشجویی تا ساعت 14 ادامه داشت. گزارشهای تکمیلی در این خصوص متعاقبا ارسال می گردد.

No comments: