Monday, October 22, 2007

پوشش های نامناسب از نظر پلیس ایران


پوشش های نامناسب از نظر پلیس ایران
بی بی سی : سرتیپ احمد روزبهانی رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی ایران مصداق لباس های نامناسب را که پلیس با آن برخورد می کند، معرفی کرده است.آقای روزبهانی در گفتگو با خبرنگاران مصداق برخورد پلیس را "شلوار و مانتوهای تنگ و کوتاه، باز بودن یقه، شال های نازک و باریک و آرایش های نامتعارف" اعلام کرده است.به گفته آقای روزبهانی، مانتوهای"تنگ و چاک دار از بغل و جلو" نیز از مواردی است که پلیس با آن برخورد می کند.بنابر بر تعریف رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، مانتو باید هم بلند باشد و هم برجستگی های بدن را پنهان کند.نیروی انتظامی اکنون دومین مرحله از طرح مبارزه با "مفاسد اجتماعی" را اجرا می کند که مرحله اول آن اردیبهشت ماه آغاز شد.این طرح در حالی اجرا شد که در طول چند سال گذشته تا حدودی زیادی پلیس نسبت به پوشش مردم به خصوص پوشش زنان بی تفاوت شده بود و در مواردی تنها به اخطار زنانی که از نظر پلیس بدحجاب بودند، بسنده می کرد.طرح موسوم به امنیت اجتماعی که بخشی از آن به برخورد با بدحجابی اختصاص داشت با انتقاد کارشناسان مواجه شده که معتقدند طرح هایی شبیه به این سالها در ایران اجرا شده اما نتیجه نداده است.با وجود انتقادهایی که به این طرح شده نیروی انتظامی اجرای مرحله دوم طرح "امنیت اجتماعی" را آغاز کرده و به گفته آقای روزبهانی، "با تداوم اجرای طرح امنیت در حال حاضر همه می دانند که چه لباسی باید بپوشند و چه لباسی نباید بپوشند تا پلیس با آنها برخورد نکند."روش کار پلیس در برخورد با افرادی که پلیس آنها را بدحجاب می داند به گفته آقای روزبهانی به این شکل است که این افراد به مقر پلیس هدایت شده و با خانواده آنها تماس گرفته می شود تا برایش لباس مناسب بیاورند و در نهایت با اخذ تعهد آزاد می شوند.رئیس پلیس امنیت اخلاقی همچنین توضیح داده که برخی خانم ها وقتی به آنها گفته می شود "لباس شما نامناسب است، شروع به داد و فریاد می کنند و فکر می کنند که با این شیوه پلیس آنها را رها می کند." آقای روزبهانی به خانم ها هشدار داده تا "به تذکرات پلیس توجه کنند چون اگر کسی با بی توجهی، پرخاش کند حتما با وی برخورد قانونی خواهد شد."

No comments: