Tuesday, October 02, 2007

حمله به ايران، براي بشريت خطرناک استيک نشست بين المللي با شرکت فعالان 40 کشور


حمله به ايران، براي بشريت خطرناک استيک نشست بين المللي با شرکت فعالان 40 کشور
روزآنلاين : انجمن آلماني- امريکايي شيلر، به عنوان يک مؤسسه پژوهشي در زمينه هاي اقتصادي و سياسي، در سال 1984 طي کنفرانسي در شهر ويسبادن آلمان تأسيس شد. اين انجمن از سال 1985، يعني از زمان برگزاري کنفرانس دوم خود در واشنگتن، کنفرانس هاي بسياري را در اقصي نقاط جهان در مورد بحران هاي جهان معاصر برگزار کرده است.اين انجمن طي کنفرانس اخير خود در شهر کيدريش [در جنوب غربي ويسبادن]، به بحث پيرامون موضوعات مختلفي، از جمله تصويب مصوبه اي براي محکوم کردن هرگونه اقدام نظامي عليه ايران، پرداخته است.
کنفرانس انجمن شيلرچند صد نفر به دعوت انجمن شيلر مبني بر شرکت در کنفرانس کيدريش [15 و 16 سپتامبر] پاسخ مثبت دادند. اين کنفرانس در زماني برگزار شد که تنش هاي بين المللي به نهايت درجه خود رسيده و اين درحالي است که سيستم مالي بين المللي در حال فروپاشي است و واقعيت خطر جنگ، به ويژه عليه ايران، بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. در اين کنفرانس دو مصوبه به اتفاق آراء به تصويب رسيد: يک مصوبه به مخالفت با هرگونه اقدام نظامي عليه ايران مي پردازد و مصوبه دوم به لزوم ايجاد يک سيستم بين المللي جديد مالي اشاره مي کند.
جنگ با ايران محکوم استمصوبه "محکوم کردن هرگونه اقدام نظامي عليه ايران"به اتفاق آراء از سوي 350 شرکت کننده از 40 کشور جهان در کنفرانس کيدريش به تصويب رسيد. طي اين کنفرانس، شرکت کنندگان هرگونه اقدام و مداخله نظامي عليه ايران را به شدت محکوم کردند. شرکت کنندگان معتقدند چنين حمله اي بي شک پيامدهاي فاجعه بار و اسفناکي بر صلح جهاني خواهد داشت و مطمئناً بشريت را وارد فاز جديدي از ظلمت و تاريکي خواهد کرد. چنين جنگي عواقب و پيامدهايي بسيار خطرناک تر و زيانبارتر از جنگ عراق که تاکنون به عنوان بدترين فاجعه استراتژيک در تاريخ ايالات متحده شناخته شده خواهد داشت:"ما به اظهارات دکتر محمد البرادعي، مسؤول آژانس اتمي، اشاره مي کنيم که گفت فعاليت هاي رسانه اي عليه ايران دقيقاً دروغ هاي قبل از جنگ عراق را براي او يادآوري مي کند. دکتر البرادعي همچنين تأکيد مي کند که در مذاکرات اخير، راهي باز شده است تا طي آن بتوان بسياري از مسايل مهم و سؤال برانگيز را حل و فصل نمود.وقوع جنگ در قرن بيست و يکم، بسيار منسوخ و مهجور به نظر مي رسد و ديگر نمي توان آن را به عنوان عاملي براي حل و فصل مناقشاتي که مي توانند با همکاري اقتصادي بر پايه ايده يک جامعه اصولي و منسجم حل شوند به حساب آورد. در اين ميان نبايد "اصل اجتماع" مبني بر "ارحجيت ديگران" را که در صلح وست فالن [استاني در غرب آلمان] به دست آمده فراموش کرد."
2000 هدف ارزشمند در ايران؟براساس اطلاعات به دست آمده از سوي منابع موثق، ديک چني، معاون رييس جمهور امريکا، همچنان نسبت به انجام حمله نظامي عليه ايران و استفاده احتمالي از تسليحات هسته اي در ابعاد کوچک عليه تأسيسات اتمي زيرزميني ايران مصمم است. به نقل از منابع نظامي، حمله امريکا مي تواند تا 2000 "هدف ارزشمند" در ايران را پوشش دهد و "آخرين فرصت" براي آغاز چنين حمله اي از هم اکنون تا ماه مارس 2008 خواهد بود. در حال حاضر، کارشناسان از تدارکات فشرده ولي پنهاني، به ويژه در خصوص استقرار هواپيماهاي بمب افکن در قطر و ارسال تجهيزات امريکايي به اروپاي مرکزي و خاوردور [پايگاه امريکايي "ديه گو گارسيا" در اقيانوس هند]، سخن مي گويند.جدا از گزينه جنگي ديک چني، مي توان جناحي را در لندن مشاهده کرد که به طور بي وقفه وانمود مي کند ايران و سوريه با همکاري کره شمالي قصد دستيابي به سلاح هاي هسته اي مدرن را دارند.در نزد محافل دولتي امريکا، قوي ترين مخالفت با مقوله جنگ از جانب فرماندهي نظامي آن مطرح شده که مي گويد ديپلماسي مي تواند مناقشات بين تهران و واشنگتن را حل و فصل کند و اينکه هرگونه مداخله نظامي بين ايالات متحده و ايران به معني فاجعه اي براي کل منطقه خواهد بود. به نقل از برخي منابع، گزارش جديدي که اخيراً درخصوص برنامه هسته اي ايران به چاپ رسيده تمامي برآوردهاي انجام شده در اين زمينه را تأکيد کرده است: ايران امکان توليد سلاح هسته اي را تا چند سال آينده نخواهد داشت. منبع: انجمن شيلر، 27 سپتامبر 2007

No comments: