Friday, October 12, 2007


اعدام يک زندانی// درگیری شدید زندانیان سالن یک اندزگاه 7 زندان اوين
فعالان حقوق بشر در ایران : صدور دستور ضرب وشتم یک زندانی سالخورده بیمار توسط مقامات زندان اوین باعث درگیری شدید زندانیان سالن یک اندزگاه 7 زندان با ضاربین گردید . درگیری زمانی روی داد که سرهنگ بازنشسته احمد فتح الله پور با داشتن 96 سال همچنان به اصطلاحات ضد حکومتی خود و بی توجهه به تهدیدات انجام گرفته ادامه داد . یورش و ضرب و شتم وی توسط عوامل ریاست اندرزگاه 7 زندان ( حاج داود بالوایه ) که منجر به آسیب دیده گی شدید دست و پا و کمر این زندانی بیمار و سالخورده گردید که باعث تحریک زندانیان و درگیری آنان با ضاربان شد که در این درگیری شدید حداقل 4 نفر مجروح و به بهداری زندان و 6 فرد دیگر نیز به انفرادی های بند 240 منتقل گشتند . همچنین بنا بر اخبار رسیده آقای مهدی دلیری از افراد بازداشت شده در طرح ارتقای امنیت اجتماعی در خرداد ماه سال جاری روز چهارشنبه به زندان اوین اندرزگاه 8 منتقل شده بود شب گذشته اعدام شد ، نامبرده به همراه دو تن از برداران خود در خردادماه سال گذشته بازداشت شده بودند

No comments: