Thursday, October 25, 2007

گروهی از نمایندگان پارلمان سوئد با ارسال نامه‌‌ای خواستار احترام به حقوق شهروندی در ایران شدند


گروهی از نمایندگان پارلمان سوئد با ارسال نامه‌‌ای خواستار احترام به حقوق شهروندی در ایران شدند
گروهی از نمایندگان پارلمان از حزب سوسیال دمکرات سوئد در تاریخ دوشنبه ۲۲ اکتبر، ضمن نامه‌‌ای به رهبری ایران نقض حقوق بشر در ایران را محکوم نموده، خواستار احترام به حقوق شهروندی در ایران شدند.در ابتدای نامه آمده است «بنا به تازه ترین اخبار رسمی، وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت رفته است آزادی‌های اساسی بیان و تشکل برای جامعه مدنی در سال جاری محدود شده است». همچنین در این نامه آمده است که «با توجه به گزارش اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و بیانیه تازه جامعه اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران، ما نیز به عنوان نمایندگان پارلمانی عضو حزب سوسیال دمکرات نقض خشن حقوق بشر در ایران را محکوم می کنیم». نمایندگان حزب سوسیال دمکرات در پارلمان سوئد از علی مهین ترابی- جوانی که در انتظار اعدام است- و منصور اسانلو - دبیر سندیکای شرکت واحد- به عنوان دو مورد از کسانی که حقوق انسانی آنها نقض شده یاد کرده‌اند. در این نامه از رژیم ایران خواسته شده تا همه اعدام‌ها را متوقف نموده مجازات اعدام کودکان را لغو نماید.همه زندانیان سیاسی اعم از جنبش دانشجوئی، جنبش زنان و جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی را آزاد نماید. در پایان، امضاء کنندگان نامه، خواهان احقاق حقوق انسانی، اجتماعی و سیاسی جامعه و همچنین آزادی ایجاد تشکل‌های سیاسی و اجتماعی شده‌اند.
مریم یزدانفر (نماینده پارلمان)
کارینا هگ (نماینده پارلمان)
ورونیکا پالم (نماینده پارلمان)
کارینا اولسون (نماینده پارلمان)
بیورن فون سیدو (نماینده پارلمان، رئیس سابق پارلمان سوئد)
کریستینا آکسلسون (نماینده پارلمان)
بوریه وستلوند (نماینده پارلمان)
بو برناردسون (نماینده پارلمان)
آلکساندر گابلیچ (نماینده پارلمان)
میکائل دامبری (نماینده پارلمان)

No comments: