Wednesday, October 10, 2007

ایتالیا و پیشنهاد «فرزند خواندگی» دانشجویان دربند ایرانی

ایتالیا و پیشنهاد «فرزند خواندگی» دانشجویان دربند ایرانی
احمد رافت (رم)
بئاتریس لورنزین، رییس سازمان جوانان حزب زنده باد ایتالیا که رهبری آن به عهده نخست وزیر سابق و ثروتمندترین مرد ایتالیا سیلویو برلوسکونی است، می گوید: «نمی توان پیش از این در مقابل تهاجم دولت محمود احمدی نژاد به دانشگاه ها سکوت کرد.»
خانم لورنزین که سال گذشته همراه رهبران ۲۱ سازمان جوانان و گروه های دانشجویی دیگر، از کلیه طیف های سیاسی ایتالیا از چپ رادیکال تا گروه های مسیحی و راستگرا، «کميته تهران ۲۰۰۷» را در همبستگی با جنبش دانشجویی در جمهوری اسلامی ایران پایه گذاری کرد، معتقد است: همبستگی با دانشجویان و جوانان ایرانی باید از مرحله نامه پراکنی و صدور اعلامیه گذر کرده و به مرحله اجرایی گام بگذارد.»
وی در گفت و گو با رادیو فردا می گوید: «در نظر دارد از نمایندگان پارلمان ایتالیا، از هر طیف سیاسی بخواهد هر کدام یکی از رهبران جنبش دانشجویی و یا دانشجویان دربند را به فرزند خواندگی قبول کرده و از این طریق این جوانان را تحت حمایت خود قرار دهند.»
در زمان جنگ سرد در ایتالیا مرسوم بود که شخصیت های سیاسی معارض در کشورهای بلوک شرق را به فرزند خواندگی می پذیرفتند و به طور مستمر و از نزدیک سرنوشت سیاسی این مخالفین را پیگیری می کردند.
طرح پدر خواندگی سیاسی در آن سال ها توانست بسیاری از مخالفین بلوک شرق را از زندان رها سازد.
لورنزین معتقد است: «تحت حمایت قرار دادن تک تک رهبران و فعالین دانشجویی در ایران از سویی به این مبارزین دانشجو قوت قلب خواهد داد زیرا خواهند دید که تنها نیستند و درجهان از پشتیبانی کشورهای دموکراتیک و آزاد برخوردارند، و از سوی دیگر احزاب سیاسی غرب را موظف خواهد ساخت سرنوشت این فعالین دانشجویی را که تحت فشار و سرکوب قرار دارند پیگیری کنند

No comments: