Friday, October 26, 2007

قتل يک زندانی در زندان رجائی شهر


قتل يک زندانی در زندان رجائی شهر
فعالان حقوق بشر در ایران : بنا برگزارشات رسیده از زندان رجایی شهر آقای مهران فتحی از زندانیان محبوس در این زندان توسط یکی از زندانیان رجایی شهر به قتل رسید.آقای ابوالفضل بتوئی شب چهارشنبه پس از خفه کردن مهران فتحی و وارد کردن ضربات پی در پی چاقو بر بدن این زندانی منجر به مرگ فجیع وی شده است ، این قتل در شب چهارشنبه در اندرزگاه 1 زندان گوهردشت کرج اتفاق افتاد که ساعاتی بعد قاضی کوهکمره ای برای بازپرسی وارد زندان رجایی شهر شد. زندان رجایی شهر محل تبعید برخی از زندانیان سیاسی نیز می باشد که در برخی از بند های آن بصورت پراکنده در بین زندانیان عادی و خطرناک نگهداری می شوند ، اخیرا نیز آقای برهانی از زندانیان سیاسی در اوین به این زندان منتقل شده است
.

No comments: