Tuesday, October 09, 2007

مخالفت دانشجویان با احمدی نژاد

مخالفت دانشجویان با احمدی نژاد
گزارش لوس آنجلس تایمز - چهارشنبه 18 مهر 1386 [2007.10.10]
رامین مستقیم
تهران – تعدادی از دانشجویان مخالف محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در دانشگاه تهران علیه رهبری ایران و حامیان وی تظاهرات کردند.
این عده، که تهاجمات اخیر به دانشجویان در ایران را محکوم می کردند، احمدی نژاد را به فساد و تبعیض متهم کردند و شعار "مرگ بر دیکتاتور!" سر دادند.
رئیس جمهور ایران برای مراسم افتتاح سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران حاضر شده بود؛ دو هفته بعد از اینکه در دانشگاه کلمبیا در نیویورک با تظاهرات دانشجویان روبرو شد.
احمدی نژاد روز دوشنبه بوسیله رئیس دانشگاه و وزیر علوم همراهی می شد. گروهی بسیجی، یک گروه شبه نظامی طرفدار دولت، با لباس های سیاه از رئیس جمهور حمایت می کردند و شعار می دادند: "رئیس جمهور، متشکریم، متشکریم".احمدی نژاد که در غرب به دلیل زیر سئوال بردن هولاکوست مورد انتقاد قرار گرفته است در داخل ایران نیز با مخالف هایی روبروست. دولت او تحمل کمی در مقابل مخالفین از خود نشان داده است و اقدام به دستگیری دانشجویان، تعقیب اساتید آزاد اندیش و تهاجم علیه مردان و زنانی که به شیوه غربی لباس می پوشند نموده است.
یک دانشجو با بلند گو می گفت: "شما آقای احمدی نژاد، در دانشگاه کلمبیا، ادعا کردید در ایران آزادی بیان وجود دارد. پس چرا سه دانشجو را زندانی کردید؟"
دانشجویان طرفدار احمدی نژاد مخالفین را خود فروخته و نوکر آمریکا می خواندند و فریاد می زدند: "مرگ بر فریبکار".فارغ التحصیلان احمدی نژاد را به دلیل دفاع از ایران در نیویورک ستودند.
حدود 50 دانشجو از طرفداران و مخالفان احمدی نژاد در این تظاهرات شرکت داشتند. گروهی دیگر از معترضین از وضعیت بد دانشگاه و کمبود تسهیلات، خوابگاه و ارتباط ضعیف اینترنت شکایت داشتند.
علی، یک دانشجوی فوق لیسانس رشته جامعه شناسی، گفت: "من از روی کنجکاوی به اینجا آمده ام. وی گفت: "من از سیاست بیزارم".
وی ادامه داد: "من فکر می کنم در ایران قادر نیستیم به آنچه که بالقوه می توانیم برسیم. چشم انداز کار و آینده هم وجود ندارد." وی گفت: "من برای پذیرش تحصیلی از اروپا و آمریکا اقدام کرده ام و می خواهم بروم آنجا و آنطور که فکر می کنم زندگی کنم
."

No comments: