Sunday, October 28, 2007

انتقال سه دانشجو قطعي مي شود؟

انتقال سه دانشجو قطعي مي شود؟
مسوولان اوين: مجيد توکلي آماده رفتن باشد - دوشنبه 7 آبان 1386 [2007.10.29]
پريسا حاتمي
در حالي كه 250 دانشجوي ايراني شاغل به تحصيل در كشورهاي مختلف جهان نيز با ارسال نامه‌اي به بان كي ‏مون، دبيركل سازمان ملل متحد، خواستار تلاش وي براي آزادي دانشجويان ايراني شده اند، برخي گزارش‌ها ‏حاكي از اين است كه سه دانشجوي زنداني دانشگاه اميركبير از امروز به زندان رجايي‌شهر - محل نگهداري ‏معتادان، قاچاقچيان مواد مخدر و مجرمين خطرناك ‏‎-‎‏ انتقال مي‌يابند، ‏
مجيد توكلي، احسان منصوري و احمد قصابان سه دانشجوي دانشگاه اميركبير هستند كه دو هفته پيش به اتهام ‏انتشار نشريات موهن از سوي دادگاه انقلاب اسلامي به مجموعا 5/7 سال حبس محكوم شدند. دادگاه در حالي حكم ‏به مجازات اين سه دانشجو داده كه آنها و ديگر دانشجويان بارها تاكيد كرده‌اند كه انتشار نشريات موهن كاز آنها ‏نبوده و اشخاص ديگري با سوء استفاده از لوگوي نشريات نزديك به انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير، يك پروژه ‏امنيتي را عليه دانشجويان رقم زده‌اند.‏
تنها مدرك مورد استناد دادگاه انقلاب در محكوميت اين سه تن، اعترافات آنها در زندان بوده است كه به گفته ‏خانواده‌هاي اين سه دانشجو و ديگر فعالان دانشجويي، تحت فشار و شكنجه اخذ شده است. اين در حالي است كه ‏وكيل اين سه دانشجو نيز معتقد است طبق قانون، دادگاه انقلاب اسلامي صلاحيت ورود به اتهامات نشريات ‏دانشجويي را ندارد.‏
پنج دانشجويي كه همراه با اين سه تن در بهار امسال به اتهام دست داشتن در انتشار نشريات موهن دستگير و مدتي ‏بعد آزاد شدند، چندي پيش در نامه‌اي به آوايي، رئيس دادگستري استان تهران هشدار داده بودند كه در صورت عدم ‏رسيدگي عادلانه به وضعيت اين سه دانشجو، جزئيات شكنجه‌هاي صورت گرفته بر روي خود در بند امنيتي 209 ‏زندان اوين را فاش مي‌كنند. آوايي از سوي هاشمي شاهرودي ماموريت يافته بود كه موضوع شكنجه دانشجويان را ‏بررسي و گزارشي درباره آن تهيه كند؛ گزارشي كه آماده شد، اما منتشر نشد.‏
در هفته گذشته، انجمن اسلامي دانشگاه اميركبير در بيانيه‌اي تفصيلي با عنوان "آن سوي اتهام"، ماجراي جعل ‏نشريات دانشجويي اين دانشگاه و سپس زنداني كردن، اعتراف گرفتن و محاكمه و محكوم كردن دانشجويان را يك ‏پروژه امنيتي خواند كه براي انتقام‌گيري از دانشجوياني كه در اين دانشگاه از احمدي نژاد انتقاد كرده‌اند، ‏طرح‌ريزي شده است.‏
اكنون "خبرنامه اميركبير" گزارش داده كه به دنبال شايعات منتشر شده در خصوص انتقال اين سه دانشجوي ‏زنداني به زندان "قزل حصار"، تصميم مقامات قضايي در اين خصوص قطعي شده و قرار است آنها به زودي به ‏اين زندان كه در رجايي‌شهر كرج قرار دارد، انتقال يابند. اين زندان به عنوان محل نگهداري مجرمين خطرناك و ‏قاچاقچيان و معتادان به مواد مخدر شناخته مي‌شود.‏
بر اساس اين گزارش، مجيد توكلي، يكي از سه دانشجوي زنداني، قرار است امروز به زندان قزل حصار منتقل ‏شود و دو دانشجوي ديگر نيز در روزهاي بعد به او خواهند پيوست. اين گزارش حاكي است بعدازظهر ديروز ‏مسئولان اندرزگاه 8 زندان اوين، كه محل نگهداري اين سه دانشجو است، با احضار مجيد توكلي از وي خواسته‌اند ‏براي انتقال به زندان قزل حصار آماده شود، و سپس به وي گفته‌اند به علت اتمام وقت اداري، كار انتقال او به ‏زندان قزل حصار، صبح روز بعد (يعني امروز) انجام خواهد شد.‏

No comments: