Sunday, October 28, 2007

آمادگي ايران و آمريکا براي جنگ

آمادگي ايران و آمريکا براي جنگ
تحليل ديلي تلگراف از شرايط جنگي - دوشنبه 7 آبان 1386 [2007.10.29]
‏تيم شيپمن،‎ ‎کاي بيوکي
محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران با جايگزين کردن تندرو ها که به ايده هاي خودش نزديک ترند با ‏مقامات ميانه رو نظام، خودش را براي مقابله با آمريکا آماده مي کند.‏
بعد از ماه ها که دولت احتمال خطر جنگ را به دليل برنامه هاي اتمي ايران، مردود مي دانست، مقامات ‏رسمي با اظهارات خود مبني بر آمادگي شان براي جنگ، افکار عمومي را براي يک رويارويي نظامي، آماده ‏مي کنند.‏
يک ديپلمات فاش کرد که استعفاي هفته گذشته علي لاريجاني، رئيس تيم مذاکره کننده ايران، و انتخاب سعيد ‏جليلي که از افراد نزديک به احمدي نژاد و از اعضاي سپاه پاسداران است، قابل رويت ترين مورد از ‏جايجايي افراد در نظام بود.‏
آقاي احمدي نژاد، در هفته هاي گذشته وزراي نفت و صنايع را برکنار کرد و روساي بانک مرکزي را ‏مجبور کرد تا از سياست هايش حمايت کنند. هفته گذشته هم افراد تندرو را در وزارت دادگستري و امور ‏خارجه بکار گمارد و گفت: "ما به افراد متخصص احتياج نداريم، ما به افراد متعهد نياز داريم".‏
‏ اما چيزي که آمريکايي ها را بر آشفته مي کند، فقدان تجربه جهاني کساني است که احمدي نژاد انتخاب مي ‏کند. به گفته مهدي خلجي، عضو موسسه مطالعات استراتژيک واشنگتن، سرپرست جديد تيم مذاکره کننده ‏ايران، به سختي انگليسي حرف مي زند و تا قبل از روي کار آمدن احمدي نژاد، به غرب سفر نکرده بود.‏
هشدار ديگر براي ديپلمات هاي غربي، انتخاب سردار محمد علي جعفري به عنوان فرمانده سپاه پاسداران که ‏يکي از قوي ترين سازمان ها در جمهوري اسلامي است که در اشغال سفارت ايران در سال 1979 شرکت ‏داشت. مشاور پنتاگون او را هم رديف فرمانده نيروهاي نظامي آمريکا در عراق مي داند. او مي گويد: "او ‏ژنرال پترائوس ايراني و متخصص جنگ هاي نامنظم است".‏
تحليلگران سيا و پنتاگون از اين مي ترسند که عقايد سردار جعفري در انتخاب ساير مقامات توسط احمدي ‏نژاد، تاثير گذار باشد. او اعلام کرده است دلش مي خواهد افراد شهادت طلب را در جامعه شناسايي کند و ‏معتقد است که هر فرد که دست به عمليات انتحاري مي زند، مثل يک بمب اتمي است.‏
سردار جعفري هفته گذشته اعلام کرد که در ساختار سپاه و نيروهاي شبهه نظامي بسيج تغييراتي را بوجود ‏خواهد آورد تا قادر باشند به بهترين نحو از انقلاب، در مقابل هر نوع تهديد، چه خارجي و چه داخلي، دفاع ‏کنند.‏
در عين حال، محمود چهارباغي، يکي از فرماندهان سپاه تهديد کرد: "در اولين دقايق شروع جنگ، 11هزار ‏موشک به اهداف آمريکا در منطقه شليک خواهيم کرد".همچنين اعلام شده است که قرار است ايران تا سال ‏‏2010، بيست و چهار جنگنده "جي-10" از چين بخرد که اين جنگنده ها توان حمله اسرائيل را دارند.‏
مايکل روبين، که مشاور دونالد رامسفلد، وزير دفاع پيشين آمريکا بود در اين مورد مي گويد: "گمان نمي کنم ‏آنها تصور درستي از غرب داشته باشند. آنها به توانايي هاي خود بيش از حد اطمينان دارند و آمريکا را دست ‏کم گرفته اند".‏
رابرت گيتس، جانشين آقاي رامسفلد، تاييد کرد که برنامه ها بصورت عادي پيش مي رود تا آقاي بوش بتواند ‏گزينه هاي حمله به ايران را بررسي کند. در عين حال، رئيس جمهور آمريکا براي توسعه بمب هاي ‏سنگرکوب با هدف مناسب سازي آنها براي بمب افکن هاي پيشرفته بي2 که بتوانند تاسيسات زيرزميني ايران ‏را منهدم کنند، از کنگره درخواست بودجه 88 ميليون دلاري کرده است.‏
منبع: ديلي تلگراف 28 اکتبر
‏‏ ‏

No comments: