Monday, October 22, 2007

آيا سياست هسته اي ايران تند تر مي شود؟

آيا سياست هسته اي ايران تند تر مي شود؟
کريستين ساينس مانيتور - سه شنبه 1 آبان 1386 [2007.10.23]
‏اسکات پيترسن
استعفاي ناگهاني مذاکره کننده اصلي ايران در پرونده هسته اي نشانه اي از حرکت به سمت موضعي ‏تندروتردر مذاکره با اروپا و آمريکا در مورد پرونده هسته اي ايران است که روز سه شنبه در رم آغاز مي ‏شود.‏
اين تغييرات از نظر برخي از تحليل گران به معني کشمکش قدرت در درون جناح محافظه کار ايران است. ‏اين جناح باعث به قدرت رسيدن محمود احمدي نژاد شد. اکنون سوالاتي در مورد نقش رهبر مذهبي ايران آيت ‏الله علي خامنه اي مطرح شده است.‏
اين امر نشان مي دهد که "احمدي نژاد همچنان فرمان را در دست دارد و نتيجه آن چيزي جز تندروتر شدن ‏سياست خارجي ايران نخواهد بود." اين سخنان را علي انصاري، نويسنده کتاب "مقابله با ايران: شکست ‏سياست خارجي آمريکا ودرگيري بعدي در خاورميانه" بيان کرد. وي مي افزايد: " احمدي نژاد درست بر ‏وفق مراد تندرو هاي آمريکا حرکت مي کند."‏
مقامات ايران تاکيد مي کنند که رفتن علي لاريجاني رياست محافظه کار شوراي عالي امنيت ملي ايران و يکي ‏از نزديکان آيت الله خامنه اي، تاثيري بر سياست هسته اي ايران نخواهد داشت. ولي انتخاب فردي ضعيف و ‏ناتوان از مذاکره هسته اي نيز کمکي به حل مناقشه هسته اي ايران نخواهد کرد.‏
فريده فرهي، يک متخصص ايران از داتشگاه هاوايي گفت: " صحنه سياسي ايران دچار شک شده است. ‏اکنون نوبت آقاي خامنه اي است که اين موضوع را توجيه کند و از همه مهمتر فضاي سياسي را آرام کند."‏
وي افزود: "اکنون آقاي خامنه اي مورد سوال قرار گرفته است که آيا اختيار وقايع را از دست داده است يا بر ‏عکس از احمدي نژاد طرفداري خواهد کرد."‏
فرهي مي افزايد: "موقعيت دشواري براي آقاي خامنه اي پيش آمده است چرا که مردم و حتي بسياري از ‏محافظه کاران از آنچه در ايران مي گذرد ناراحت و نگران هستند، ولي تقصير آن را متوجه احمدي نژاد مي ‏دانند. ولي اکنون اگر قرار باشد آقاي خامنه اي نيز از ايشان حمايت کند ديگر نقش متحد کننده خود را از دست ‏خواهد داد."‏
ايران اکنون از سوي غرب تحت فشار براي رها کردن غني سازي اورانيوم است. بوش هقته پيش گفت " اگر ‏مي خواهيد از جنگ جهاني سوم جلوگيري کنيد بايد از مسلح شدن ايران به دانش ساخت بمب هسته اي ‏جلوگيري کنيد."‏
لاريجاني از تندرو هاييست که ماه ها پيش از انتخابات ژوئن 2005 توسط محافظه کاران براي رياست ‏جمهوري کانديد شده بود. وي به شدت با برخورد اصلاح طلبان با مساله هسته اي ايران مخالف بود و نسبت ‏به پيشنهاد شورا ي امنيت سازمان ملل براي کمک به ايران در مقابل تعليق غني سازي اورانيوم گفته ‏بود:"فکر نکنيد ما با اين شيريني ها خوشحال مي شويم."‏
ليکن لاريجاني از بسياري از برخورد هاي عمومي احمدي نژاد در مورد مسائل هسته اي ناراضي بود و در ‏مواردي اين نارضايتي ها به صحنه جامعه نيز کشيده مي شد. آخرين آن ها زماني بود که محمود احمدي نژاد ‏سخنان لاريجاني و رهبري را در مورد ارائه پيشنهاد هسته اي از سوي پوتين در سفر به ايران منکر شد . ‏
يکي ازموارد تعجب ناظران ايران سرعت استعفاي لاريجاني "به دلايل شخصي" و انتخاب بلافاصله جليلي به ‏عنوان جانشين او در مذاکرات هسته اي است. ‏‏ ‏‏ جليلي که در زمان انقلاب 14 سال داشته است يک تند رو افراطي محسوب مي شود.خبر گزاري رويترز مي ‏گويد جليلي معروف است به "متکلم الوعده اي که با ديالوگ ميانه اي ندارد."‏
علي انصاري که در دانشگاه سن آندروز اسکاتلند تدريس مي کند مي گويد: "جليلي حتي بيش از لاريجاني ضد ‏غربي است و نقش مهمي در پشت پرده در"اقدامات تحريک آميز" عليه انگليس ها ايفا کرده است." وي مي ‏افزايد: "لاريجاني مسلما چهره مطلوب آقاي خامنه اي بود. در اينجا قطعا اتفاق خاصي افتاده است، در غير ‏اين صورت ايشان از لاريجاني دفاع مي کردند."‏
چند روز پيش از استعفاي لاريجاني، حسن روحاني، رئيس سابق شوراي امنيت ملي، گفته بود "ايران بيش از ‏هر زمان ديگر مورد تهديد است و در چنين شرايطي متاسفانه سياست خارجي کشور تعداد اين دشمنان را ‏اضافه کرده است."‏
به نظر فرهي :"امروز بيش از هر زمان ديگر پيش بيني سير وقايع ايران دشوار شده است.درحال حاضر ‏رقابت شديدي بين سياستمداران ايران وجود دارد که در عين حال که مشغول تصميم گيري در مورد سياست ‏خارجي هستند مجبورند براي حفظ موقعيت خود در داخل هم کوشش کنند."‏
منبع : کريستين ساينس مانيتور- 22 اکتبر 2007‏

No comments: