Monday, August 27, 2007

خاتمي:18تير را بدون يك گلوله خاموش كرديم

بازتاب : رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: عملکرد دولت‌های مختلف در زمینه‌های گوناگون از جمله امور جوانان را نباید فقط با یکدیگر مقایسه کرد؛ بلکه باید آنها را به صورت مجزا و با توجه به ماهیتشان نیز نقد کرد.به گزارش روابط عمومي بنياد باران، حجت‌الاسلام سیدمحمد خاتمی در نشست بنياد باران به مناسبت روز جوان با بیان این مطلب گفت: در دوران اصلاحات برخی توقعات از دولت مطرح می شد که واقع بینانه نبود. وی اظهار داشت: بدون این‌که بخواهم کسی را محکوم کنم، اما از این نکته نیز نباید بگذریم که هم در طرح مسائل و هم در پیگیری آن تندروی‌ها وجود داشت و خود همین مانع طرح اولویت‌های اصلاحات به صورت گام به گام شد.خاتمی افزود:امروز گرچه تشکل‌ها مورد کم لطفی هستند، ولی پیدایش و بسط تشکل‌های مدنی به خصوص در حوزه جوانان در دوران اصلاحات کار مهمی بود که صورت گرفت و این به معنی تلاش برای حضور نهادینه و مؤثر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جوانان بود.رئیس بنیاد باران تصریح کرد:در عرصه دانشجویی نیز از فضای نسبتا مناسب؛ استفاده به عمل نیامد. اختلافات درونی انجمن ها و حرکت های دانشجویی و شالوده شکنی چه در حوزه دینی و چه سیاسی هم سبب آشفتگی درونی شد و هم بهانه کافی به دست کسانی داد که اصلا جنبش دانشجویی را نمی خواستند و به حرکت سیاسی و فرهنگی درون دانشگاه از این جهت لطمه وارد آمد.وی گفت: اصلاحات به مردم‌سالاری ایمان داشت و دارد، ولی تعریف من از دمکراسی همواره این بوده است که قدرت برآمده از مردم و مسئول در مقابل آنها است و آنها بدون توسل به زور می توانند آن را جابجا کنند. البته در جامعه‌ای که به اسلام ایمان دارد و مردم آن هم خواستار ارزشها و موازین اسلامی هستند و در قانون اساسی آن که به تصویب ملت رسیده است، پایبندی حکومت به اسلام عین دمکراسی است. متأسفانه بعضی دمکراسی را با لیبرال دمکراسی یکی می‌دانند و یا خواستار حذف اسلام می شوند یا خواستار حذف دمکراسی.رئیس‌جمهور سابق تاکید کرد:در دوران اصلاحات برخی خواستار گذار از قانون اساسی بودند و در مقابل عده‌ای هم هر حرکت دولت را مقابله با ارزش‌ها می‌پنداشتند که هیچ کدام از این دو وجه مورد نظر ما نبود؛امروز متأسفانه فضا کاملا قطبی شده است. بدبینی‌های مفرط به وجود آمده در این قطبی شدن تأثیر داشته و دارد. خاتمی افزود: رئیس‌جمهوری خیلی کارها در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، بین المللی، معیشتی و جامعه و ... دارد که باید به آن بپردازد نمی‌شود همه اینها را رها کرد و فقط به پاره‌ای شعارهای سیاسی اهتمام کرد و بس. وی گفت: به عنوان نمونه در جریان آشوب‌های 18 تیر، عده‌ای مخالف هرگونه برخورد و عده‌ای هم دنبال شدیدترین برخوردها بودند، اما دولت، آشوب‌های خیابانی را با کمک نیروهای انتظامی و نظامی بدون شلیک یک گلوله خاموش کرد.خاتمی تاکید کرد:یک دولت نمی‌تواند دست آشوبگران را که دانشجو نبودند باز بگذارد ولی باید بگویم که در مجموعه حوادث، واقعا به دانشگاه و دانشجو جفا شد ولی مگر همه کارها دست دولت بود؟وی در پایان سخنان خود انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که انتخاباتی نسبتا آزاد و سالم برگزار شود و این امر را برای سرنوشت کشور و مردم و به خصوص جوانان پراهمیت دانست.

No comments: