Monday, August 27, 2007

واکنش ها به بي اعتنايي دولت به قوه مقننه

واکنش ها به بي اعتنايي دولت به قوه مقننه
مجلس به رييس جمهور تذکر داد -
سه شنبه 6 شهریور 1386 [2007.08.28]
حميد احدي
در حالي که دولت آشکارا از دادن گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه که مطابق قانون موظف به ارائه سالانه آن به مجلس است طفره مي رود، اين تاخير ديروز با واکنش رييس مجلس که از هواداران جدي او محسوب مي شود مواجه شد.
حميد احدي
در حالي که دولت آشکارا از دادن گزارش عملکرد برنامه چهارم توسعه که مطابق قانون موظف به ارائه سالانه آن به مجلس است طفره مي رود، اين تاخير ديروز با واکنش رييس مجلس که از هواداران جدي او محسوب مي شود مواجه شد.
کارشناسان معتقدند علت طفره رفتن دولت از اجراي قانون و تهيه گزارش، در حالي که در عمل آشکار گشته که مجلس هفتم نقش نظارتي خود را جدي نمي گيرد و با مسوولان دولتي همراهي مي کند، بدان جهت است که امضا گذاشتن پاي گزارش رسمي عملکرد دولت، عملي دشوار خواهد بود. عملکرد دو ساله دولت نشان مي دهد که مقامات باقي مانده در دولت احمدي نژاد ترجيح مي دهند که با شيوه هاي هيجاني و شعار و بدون اعتنائي به کارشناسي و آمار کشور را اداره کنند و در اين راه دلمشغولي ها و نگراني هاي کارشناسان را نه که به چيزي نمي گيرند بلکه با استفاده از دستگاه تبليغاتي وسيعي که تدارک ديده اند مي کوشند منقدان را حتي در سطح وزيران کابينه و استانداران و همراهان دولت ساکت نگاه دارند.
به گفته کارشناسان برکناري هفت مقام ارشد دولتي که در دو سال گذشته [پنج تن آن ها به تندي و زشتي بي سابقه اي] به دنبال تذکرهاي نرمي بوده است که در مورد تصميم هاي شتابزده رييس جمهور بيان کرده اند. در همين ارتباط، وزراي سابق صنايع، نفت و رفاه، رييس سابق سازمان برنامه و مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي در سخنراني هائي نشان داده اند که از خود محوري ها و بي اعتنائي هاي رييس جمهور به نظرات ديگران آزرده بوده اند. از سوي ديگر بي اطلاع ماندن مقامات بالاتر از تغييراتي که در حوزه مديريتي آن ها رخ مي دهد و همين طور مقاماتي که برکنار مي شوند از جمله مشخصه هاي دولت نهم تلقي شده است. به گفته يک نماينده مجلس، محمود احمدي نژاد گويا چنين روش هائي را ارزش مي داند و قصد دارد همين رفتار را با مجلس و مقامات ديگر نظام هم انجام دهد که اينک با مقاومت هائي روبه رو شده است.
در حالي که با خالي کردن همه مديريت هاي محلي و استاني و دولتي از افراد غيرخودي کوشش فراگيري به کار رفته که رفتارهاي عجيب رييس جمهور آشکار نشود، اما گهگاهي هم از جانب نمايندگان جناح اقليت بخش هائي لو رفته که جاي تامل دارد. آخرين آن ها ولي الله شجاع پوريان نماينده فراکسيون اقليت که گفته "رويكرد غالب رئيس دولت نهم در انتخاب كابينه و در زمان معرفي آن به مجلس اين بود كه افراد معرفي شده يا هم وزن يا يك پله پايين‌تر از خودش باشند. اين در حالي بود كه در جريان اصولگرايي شخصيت‌هاي مقتدرتري از نظر مديريت وجود داشت اما احمدي نژاد سراغي از اين افراد نگرفت. شاخصي كه خود احمدي نژاد درباره كابينه مطرح كرده اين است که "اين افراد گمنام و سرباز هستند و به دنبال ژنرال‌ها نيستند."
شجاع پوريان از ديده هاي خود در جريان سفر هيات دولت به استان خوزستان گفته تعامل رئيس دولت نهم با همكاران خود يك تعامل تحكم‌آميز و در برخي موارد تحقير‌آميز است: "در جلسه هيات دولت در خوزستان من چيزي را از نزديك ديدم كه برايم باور كردني نبود.در آنجا يكي از اعضاي كابينه نكته‌اي را در گوشي به وزيري كه در كنارش نشسته بود گفت كه اين رفتار با تندي احمدي نژاد روبه‌رو شد، رفتاري كه امروز با يك بچه انجام نمي‌شود اين موارد نشان مي‌دهد كه هيات دولت قائم به فرد است و عقل جمعي در دولت حكمفرما نيست و جايش را خودرايي و خودمحوري گرفته است."
لجاجت و پادرمياني
ماه گذشته و همزمان با بالاگرفتن اعتراض هائي که به ناشنيده ماندن درخواست هاي مجلس توسط دولت صورت مي گيرد، احمدي نژاد در يک مصاحبه مطبوعاتي ادعا کرد گزارشي که دو ماه قبل به کميسيوني در مجلس داده شده همان است که قانون مي گويد و گزارش ديگري در کار نيست. اين نظر با گلايه شديد نمايندگان فراکسيون هاي اقليت و اکثريت مجلس روه رو شد که آن را توهين به قوه قانونگراري مي دانستند؛ اما محمد رضا باهنر که نقش رابطه دولت نهم و مجلس را ايفا مي کند با پادرمياني فضا را ازاد کرد و به منتقدان قول داد که با دولت موضوع را حل کند. در همين زمان معلوم شد که رييس مجلس بعد از دو بار تذکر به رييس دولت، سرانجام در نامه اي از رهبر جمهوري اسلامي کسب تکليف کرده است.
اما همه اين ها نتيجه اي نداد تا هفته گذشته که انشاي فصيحي از سوي اداره رسانه هاي دولت براي مطبوعات فرستاده شد که حتي بعضي از روزنامه هاي هوادار دولت نيز درباره صفات به کار برده شده تمجيدهاي غلوآميز از دولت در گزارش خودش گلايه کردند، اما جالب اين که اين بار دو روز بعد از انتشار آن گزارش، هنگامي که باز خبرنگاري موضوع گزارش عملکرد برنامه چهارم را مطرح کرد جواب شنيد کدام گزارش، گزارش دولت همين است که منتشر شده است. اين در حالي است که قانون براي ارائه گزارش سالانه رييس جمهور مهلتي مشخص تعيين کرده و آن را سالانه دانسته در حالي که مقاله نوشته شده توسط مرکز رسانه هاي رياست جمهوري دو ساله است و ربطي به برنامه چهارم ندارد.
از همين رو رييس مجلس حداد عادل در مصاحبه مطبوعاتي ديروز خود در پاسخ به اين پرسش كه "چرا دولت هنوز گزارش نظارتي عملكرد برنامه چهارم را نداده است گفت:"نظرمان را در مورد گزارش نظارتي برنامهء چهارم به دولت گفته‌ايم و خواستار آن هستيم كه رييس‌جمهوري هرچه زودتر در مجلس حضور پيدا كند و گزارش عملكرد دولت را در مورد اجراي برنامهء چهارم توسعه به نمايندگان بدهد."
وي تاكيد كرد: "اين نظر صريح مجلس است و همچنان هم اعلام مي‌كنيم كه منتظر هستيم تا رييس‌جمهوري اين گزارش را به مجلس ارايه كند."
تذکر ها
اين تذکر در زماني رخ داد که بنا به گزارش خبرگزاري مهر حتي رهبر جمهوري اسلامي، در ديدار با هيات دولت، به دولت توصيه کرد که به برخي مسائل بيش تر توجه کند. از جمله مواردي که آيت الله خامنه اي برشمرد جدي‌ گرفتن سند چشم‌انداز 20 ساله اولين اين سفارش‌ها بود. و آن گاه تقويت نگاه كارشناسي، تلاش براي اطلاع‌رساني صحيح و توجه كامل به سياست‌هاي اصل 44 .
اين تذکرها و تذکرات مکرر نمايندگان مجلس در زماني لازم دانسته شده که دولت دارد بررسي هاي خود براي تهيه لايحه بودجه سال اينده را انجام مي دهد و در صدد است که با منحل کردن سازمان برنامه کار بودجه نويسي را در دفتر رييس جمهور متمرکز کند و مهم تر اين که از گفته ها مشخص مي شود که گروه تازه قصد دارند بودجه مبهم و مختصري رابه تصويب مجلس برسانند که کلياتي در آن باشد و نمايندگان را از بررسي و نظارت بر جزئيات بازدارد. دزر همين راستا، پيش بيني مي شود دولت مانند دو سال گذشته در آخرين روزها لايحه اي تقديم کند که مجلس زمان کافي براي بررسي اجزاي آن نداشته باشد و همزمان با آن، معاونان وزيران بکوشند در جلسات با دادن وعده هاي بزرگ تر به نمايندگان مجلس راي مثبت آن ها را به دست آورند. امسال با توجه به در پيش بودن انتخابات و علاقه مندي اکثريت نمايندگان مجلس به انتخاب دوباره اين کار به دو سردار سپاه ذوالقدر و افشار سپرده شده که به عنوان قائم مقام و معاون سياسي وزارت کشور امور انتخابات را در دست دارند. به زبان ديگر همان نگراني که عماد افروغ هنگام راي اعتماد مجلس به مصطفي پورمحمدي با اشاره به سابقه امنيتي وي يادآور شد و گفت چنين وزير کشوري کشور را امنيتي مي بيند. بدان نشاني که اينک وزارت کشور علاوه بر وظايف خود وظايف بقيه وزارت خانه ها را هم به عهده گرفته . عماد افروغ از رياست کميسيون فرهنگ برداشته باشد و چنان ازار ديده که اعلام داشته دوره آينده داوطلب نمايندگي مجلس نمي شود.
حداد عادل رييس مجلس در مصاحبه ديروز خود گفت احساس مي‌شود يك تحولي در ساختار لايحه بودجه ضرورت دارد در همين راستا نيز دولت وعده داده كه اين تحول را عملي مي‌كند به همين خاطر انتظار مي‌رود بودجه سال 87 به گونه‌اي تقديم مجلس شود تا نمايندگان روي مسايل بنيادين تعقل و تفحص كنند.رييس مجلس که انکار با طرح دولت براي تهيه بودجه کلي موافق مي نمايد به خبرنگاران گفت: "در سال‌هاي گذشته نمايندگان مشكلات حوزهء انتخابيه خود را زمان بودجه‌بندي رفع مي‌كردند و به اين ترتيب جزييات را به كليات بودجه ترجيح مي‌دادند اما ما نبايد به قول معروف هنگامي كه درخت را مي‌بينيم جنگل را فراموش كنيم، بنابراين بهتر است با ايجاد يك تحول، نواقص گذشته در امر بودجه‌بندي را رفع كنيم."

No comments: