Friday, August 31, 2007

کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی توقیف شد


کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی توقیف شد
فردا نيوز : کتاب 688 صفحه ای "به سوی سرنوشت "که توسط محسن هاشمی تدوین یافته و در بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه شده بود توسط وزارت ارشاد "توقیف " و " جمع آوری" شده است. علت توقیف این کتاب ؛ نقل قول هاشمی رفسنجانی در صفحه 173 است.هفتمین جلد از کتاب خاطرات و روزنوشت های آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال 63 که با نام "به سوی سرنوشت" به چاپ رسیده است؛ توسط وزارت ارشاد توقیف شده است.به گزارش" فردا" و به نقل از یک منبع آگاه، این کتاب توسط وزارت ارشاد "توقیف " و " جمع آوری" شده است. کتاب 688 صفحه ای "به سوی سرنوشت " توسط محسن هاشمی تدوین یافته و در بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب عرضه شده بود.علت توقیف این کتاب ؛ نقل قول هاشمی رفسنجانی در صفحه 173 و در نقل خاطرات خود از روز پنج شنبه 14تیرماه 1363 ذکر شده است که می نویسد؛«... نماینده شوشتر هم آمد و پیشنهاد قطع شعار مرگ بر آمریكا و مرگ بر شوروی را می داد. گفتم به طور اصولی تصمیم گرفته ایم، امام هم موافقت كرده اند ولی منتظر فرصت هستیم.»گفتنی است خبر توقیف کتاب "به سوی سرنوشت" در برخی از منابع خارجی نیز انعکاس یافته است. "فردا" به زودی اخبار تکمیلی در این مورد را منتشر خواهد کرد.

No comments: