Wednesday, August 29, 2007

کروبی : جبهه کجا بود ، يك عده ورشكسته دور هم جمع شده ايم و مي گوييم جبهه

عصر طلايي و يک جبهه ورشکسته
نگاه هفته - پنجشنبه 8 شهریور 1386 [2007.08.30]
مهرداد شيباني
در هفته اي که هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه طي آن از "عصر طلايي قواي سه گانه" سخن گفت، مهدي کروبي، "شيخ اصلاحات" با رد وجود جبهه دوم خرداد تاکيد کرد: "اگر جبهه اي وجود داشت كه كار به اينجا نمي كشيد. جبهه كجا بود؟ يك عده ورشكسته دور هم جمع شده ايم و مي گوييم جبهه."
در اين عصر طلايي، که"12 نفر در آن18 گروه تشکيل داده اند" محمود احمدي نژاد اما خبر از خاتمه يافتن پرونده هسته اي ايران داد و به "يكي دو قدرت" كه هنوز از "اقدامات خود عليه ملت ايران دست برنداشته‌اند" نصيحت کرد ديگر "اين رفتار زشت را تكرار" نكنند.
نصيحتي که نيکلا سارکوزي، رئيس جمهور فرانسه به آن توجه نکرد و با فاجعه بار بودن "بمب ايراني و بمباران ايران" به صراحت گفت: "ايران مجهز به سلاح اتمي براي من غير قابل قبول است." او در همين راستاموضع فرانسه در قبال پرونده اتمي ايران را "افزايش تحريم به منظور واداشتن اين کشور به محدود ساختن فعاليت اتمي" خواند. سخناني که از ديد رئيس جمهوري اسلامي "فاقد ارزش سياسي" تلقي شد و همراه با اين ارزيابي که "ايشان تازه آمده ‌اند و هنوز سرد و گرم را نچشيده ‌اند و متوجه اين مفاهيم نيستند."
البته آقاي احمدي نژاد که اينک سالگرد ديگري از "برکشيدنش" را پاس مي دارد و به اندازه کافي سرد و گرم چشيده که بداند "امروز ملت‌ها از رفتار متكبرانه و زورگويانه بيزارند" خود در برابر "کوچک ترين انتقاد نسبت به گراني و تورم و سفرهاي استاني و عملکرد دولت، تحمل از کف" مي دهد و "رقباي سياسي و منتقدان وي با انواع اتهام ها متهم به وابستگي به خارج از مرزها مي شوند." [حسن قمي، نماينده جناح اقليت در مجلس]
سخني که شاهدش از سوي حسن فيروزآبادي، رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي مي رسد که نسبت به وجود "جريان سايه" در ايران هشدار مي دهد و مي گويد: "جبهه اي براي تضعيف دولت و جنگ رواني عليه آن تشکيل شده است". جبهه اي از "جريانات سياسي داخلي" که "خواسته يا ناخواسته با دشمنان همراهي" مي کنند.
همين ها هستند که باعث نگراني مصباح يزدي، رهبر فکري آقاي احمدي نژاد مي شوند، زيرا "در زمان ظهور به مخالفت مي پردازند و شرايطي دشوارتر از زمان بعثت پيامبر (ص) را براي امام مهدي (عج) فراهم مي کنند."
براي رفع همين نگراني است که از يک سو طرح خانه نشين کردن تعداد بيشتري از استادان دانشگاه به مرحله اجرا گذاشته مي شود تا جايي که نمايندگان مجلس در تذکري به رئيس جمهور از وي مي خواهند "دستور توقف اخراج سياسي اساتيد فرهيخته و نمونه دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي و تهران و فراهم کردن موجبات خانه نشيني و يا خروج از کشور را صادر کند" و از سوي ديگر رئيس پليس پيشگيري ناجا خبر از "ثبت و فعاليت 318 شركت با استعداد 16 هزار نگهبان محله در كشور" مي دهد. کساني که قرار است در غيبت "ناجا" که با توجه‌ به "‌ماموريت‌هاي گسترده‌" نمي‌تواند به‌ "همه امور امنيتي افراد، شركت‌ها و سازمان‌ها برسد" وارد عمل خواهند شد.
به هر حال "در حكومت به موعظه نمي‌توان اكتفا كرد و وجود قوه‌هاي قهريه ضروري است." قوه قهريه هم البته متوجه مردم است، چرا که "درحكومت الهي" اصل بر اين است که "كسي كه در راس قرار مي‌گيرد و مي‌خواهد بر انسا‌ن‌ها حاكميت داشته باشد، از سوي خداوند مجاز باشد."در آن صورت ديگرموافقت يا مخالفت مردم، تاثيري در وضعيت ندارد."
در راستاي حفظ همين موقعيت است که محمدجواد لاريجاني، آينده سياسي جناح اصولگرا و دولت احمدي‌نژاد را به هم "گره خورده" مي خواند و تاکيد مي کند: "هر نسخه‌اي كه براي اصولگرايان نقشه راهي را تعريف كند كه بدون در نظر گرفتن دولت باشد يا واقع‌بينانه نيست و يا شيطنت‌آميز است". لذا "نه دولت بايد جناح اصولگرا را ناديده بگيرد و نه جبهه اصولگرايان حمايت از دولت را امر كوچكي بپندارد". امري که البته شامل گروه هاي ديگر نمي شود؛ به همين علت است که جبهه متحد اصولگرايان "جنگ رواني" را آغاز کرده و با سپرده امر انتخابات به يک نظامي "مي‌خواهندكاري كنند كه اصلاح‌طلبان خودشان عقب‌نشيني كنند و وارد ميدان نشوند". به هر حال بايد روشن شود که "در كشوري هستيم كه انتخابات آزاد در آن برگزار نمي‌شود."[ميردامادي]
از سر گرفته شدن بحث "نامشروع بودن سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي" و "تند رو بودن جبهه مشارکت"هم معلول همين شرايط است.
به اين ترتيب در کشوري که پايتختش در رده بندي بهترين و بدترين شهرهاي جهان براي زندگي، در ميان 132 شهر، رتبه 124 را دارد، در حالي که "دست کم دوازده نوجوان زير هيجده سال در انتظار اعدام به سر مي برند" خبر از آن مي رسد که "به مشكلات ملت ايران در خارج از كشور نيز رسيدگي" شده و قرار است از "حقوق تمام شهروندان دفاع" شود. شهرونداني که حتي "هشدارهاي برخي ائمه جمعه درباره مشكلات" آنها "در رسانه‌هاي رسمي و دولتي منعكس نمي‌شود". چه برسد به آن شهروندانش که دست اندرکار امر فرهنگي هستند و "موقعيتي ندارند که از کاستي‌ها بگويند. چرا که همواره به عنوان يک قشر نق نقو که از هر شرايطي شکايت دارد" معرفي مي‌شوند. و داستان نويسانش ـ يعقوب يادعلي ـ به اتهام "آفرينش داستاني با شخصيت‌هاي خيالي" 41 روز را در بازداشت مي گذراند. معلمين معترضش به دليل مبارزه براي احقاق حقوق خويش "به مجازات هايي، از کسر حقوق تا انفصال از خدمت و از تبعيد تا زندان، محکوم" مي شوند و روزنامه نگارش، سهيل آصفي، حتي اجازه ندارد تلفني از بند 209 اوين با خانواده خود حرف بزند. هر چند "نظر شخصي" رئيس جمهوري اسلامي اين است که "هاله اسفندياري آزاد است به هركجا خواست برود و با خانواده اش ديدار کند".
در چنين شرايطي بايد هم که محمود احمدي نژاد از موافقت خود با ساخت فيلمي از زندگيش، آن هم توسط فيلمساز بزرگي مانند اوليور استون خبر بدهد، البته به شرط آنکه "چارچوب آن با همكاران" وي "هماهنگ" شود.همکاراني که در هفته اخير معلوم شد ابراهيم شيباني، رئيس کل بانک مرکزي ايران ديگر جزو آنها نيست. او پيش از اين نسبت به "استفاده بي رويه از ذخيره ارزي هشدار داده و با طرح نمايندگان مجلس براي کاهش بهره بانکي مخالفت کرده" بود.وي همچنين بر اين باور بود که "بهتر است درآمدهاي نفتي با درايت هزينه شوند و سعي نکنيم آن را تبديل به ريال کنيم زيرا اين امردر نهايت به ضرر کشور خواهد بودنبايد فريفته شويم که هر قدر پول تزريق کنيم به نفع کشور است."
باوري که احمدي نژاد با آن همراه نيست و همچنان "فريفته" آن، در کار يارگيري در داخل و خارج است. در داخل نظامي هاو در خارج شرکت هاي ترک، که براي بستن قرار دادهاي پر سود با ايران "صف" بسته اند و يا روس ها که رئيس جمهورشان به آقاي احمدي نژاد گفته: "نيروگاه بوشهررا "طبق برنامه تمام خواهند كرد."

No comments: