Saturday, August 25, 2007

افزایش نگرانی ها از وضعیت نامعلوم دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران


افزایش نگرانی ها از وضعیت نامعلوم دانشجویان بازداشتی دانشگاه تهران
کمپین آزادی پلی تکنیک : وضعیت ۲ دانشجوی زندانی که از هفته ها پیش در بازداشت به سر مي برند نیز بر نگرانی خانواده و فعالان حقوق بشر افزوده است.”هدايت غزالي” و “صباح نصري” از دانشجویان دانشگاه تهران و نيز دست اندر کار نشريه دانشجويي”روژامه”بيش از يک ماه است که توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده اند و در اين مدت هيچ اطلاعي از وضعيت، مکان نگهداري و دليل بازداشت آنها در دست نيست.خانواده اين دو دانشجوي زنداني نگران تحت فشار قرار گرفتن فرزندانشان و ابهام در وضعيت آنها هستند.به نظر فعالان حقوق بشر رويکرد مسئولان امنيتي و قضايي در قبال فعالان مدني بيش از پيش تندتر و خشن تر شده است و زندانيان کرد براي مدتي طولاني حق ملاقات با وکيل يا تماس با خانواده هايشان را پيدا نمي کنند
.

No comments: