Tuesday, August 28, 2007

انگلیس حضور نظامی خود را در خلیج فارس افزایش ميدهد


انگلیس حضور نظامی خود را در خلیج فارس افزایش ميدهد
فرمانده نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس از برنامه این کشور برای تقویت حضور نظامی اش در این منطقه در سال آینده میلادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، ناخدا "کیت وینستنلی"، معاون فرمانده نیروی دریایی انگلیس دیشب با اعلام این خبر گفت : انگلیس در مقاطع زمانی گوناگون، سطوح مختلفی از توانمندی های نیروی دریایی را در منطقه(خلیج فارس) مستقر کرده از استقرار زیردریایی گرفته تا ناوچه های تندرو و ناوشکن و قصد دارد تا سال 2008 بر حضور دریایی خود در منطقه بیفزاید.وی اضافه کرد: هم اکنون ناوچه های ضد مین و از ماه نوامبر سال گذشته به بعد حضور دائمی دو ناو همانند حضور دائمی نیروی دریایی آمریکا (در خلیج فارس) مستقر هستند. ما سال آینده این حضور را افزایش خواهیم داد و ناوچه های ضد مین بیشتری مستقر خواهیم کرد.اما وینستنلی بلافاصله ادعا کرد که این افزایش حضور دریایی بخشی از برنامه از پیش تعیین شده است و هیچ نیت خصمانه ای در آن وجود ندارد. وی همچنین گفت : منافع استراتژیک و اقتصادی انگلیس اقتضا می کند سیاست تعامل را در منطقه خلیج فارس در پیش گیرد.وی با اشاره به جنگ عراق اظهار داشت : سیاست انگلیس کاهش تدریجی شمار نیروهای انگلیسی در عراق همزمان با تکمیل آموزش نیروهای عراقی و برعهده گرفتن مسئولیت امنیتی است.اظهارات این فرمانده انگلیسی همزمان با برگزاری رزمایش مشترک با ناوهای نیروی دریایی آمریکا برای شناسایی و انهدام مین و نیز توانمندی های زیر دریایی بیان می شود. لشکر 31 ضد مین نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس که تحت فرماندهی ناوگان پنجم این نیرو مستقر در بحرین قرار می گیرد، شامل چهار ناوچه ضد مین، چهار بالگرد ام اچ53، سامانه مین یابی مغناطیسی ام ک 105 و یک گروه انهدام مین زیردریایی می شود.آخرین باری که رزمایش ضد مین در خلیج فارس برگزار شد، مارس 2003 در آستانه اشغال عراق به رهبری آمریکا بود.

No comments: