Monday, August 27, 2007

برگزاري "برنامه بيعت با امام زمان - مصباح: جنگ آخرالزمان با عالم نمايان است "

برگزاري "برنامه بيعت با امام زمان"
مصباح: جنگ آخرالزمان با عالم نمايان است

- سه شنبه 6 شهریور 1386 [2007.08.28]
درحالي که برخي اقدامات و ادعاهاي محمود احمدي نژاد و اعضاي دولت وي درخصوص داشتن ارتباط قدسي و يا برنامه هايي براي تعجيل در ظهورامام زمان، طي دوسال گذشته با واکنش هاي مختلفي مواجه بوده است، آيت الله مصباح يزدي در "همايش بين المللي دكترين مهدويت" بر مشروع نبودن حکومت بر مبناي خواست مردم تاکيد کرده و در عين حال، برخي نهادهاي عمومي از برگزاري "مراسم بيعت عمومي با امام زمان (عج)" خبر داده اند.
قراراست چنين مراسمي با عنوان "آفتاب عشق" درميدان امام اصفهان انجام شود. طبق برنامه ريزي هاي انجام شده اين ستاد قراراست 150 هزار نفر ازمردم اصفهان درميدان تاريخي امام حضور به هم برسانند. سيداحمد خاتمي از روحانيون تندرو نيز دراين مراسم سخنراني خواهد کرد.
معلوم نيست که بيعت عمومي با امام زمان توسط چه کسي وچگونه انجام خواهد شد، اما اين اولين باراست که يکي ازنهادهاي رسمي در اين سطح گسترده وعده چنين کاري را مي دهد.
در عين حال، ديروز سخنان مصباح يزدي رييس موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني انتشار يافت که در مراسم اختتاميه سومين همايش بين المللي دكترين مهدويت با اشاره به ضرورت مشروعيت حكومت‌ها تصريح داشت: فقط در حكومت به موعظه نمي‌توان اكتفا كرد و وجود قوه‌هاي قهريه ضروري است.
به گفته وي: در مشروعيت حكومت‌هاي دنيوي مردم نقش آفرين هستند، اما در حكومت‌هاي اسلامي اين مسئله متفاوت است و چون قدرت مطلق مخصوص خداوند است، مشروعيت آن از سوي خدا است. حكومت بدون اذن الهي مشروعيت نخواهد داشت، حتي اگر تمام مردم با آن حكومت موافق باشند.
مصباح يكي از مشكلات آن حضرت در ادامه كار را رويارويي با نخبگان جامعه دانسته و مي گفت: بنا به گفته امام صادق، امام زمان درزمان ظهورشان با مشكلاتي از ناحيه‌ي نادانان و عالم‌نمايان مواجه مي‌شوند كه بيش از مشكلات پيامبر در دوره‌اي بود كه با جاهلان دوره جاهليت سر و كار داشتند. مشكلاتي كه امام در اين دوره با اين افراد دارند بسيار بيشتر است؛ و اين عالمان از روي عناد نمي‌خواهند كه به ايشان ايمان آورند و در اين صورت آن حضرت با آنها وارد جنگ مي شوند.
موعودگرايي دولت احمدي نژاد
هنگامي که محمود احمدي نژاد درشهرداري تهران به سر مي برد، صحبت هايي جدي درخصوص احداث بزرگراهي که مسيراحتمالي ظهورامام دوازدهم شيعيان بود، مطرح شده بود که با مخالفت هايي که صورت گرفت عملا درحد همان شايعه وصحبت هاي اوليه باقي ماند. مديريت نامه هاي مردم به امام زمان ازطريق استفاده از پست الکترونيکي براي برقراري با وي نيز ازجمله موضوعاتي بود که طي اين مدت مطرح شده است.
موضوع گرايش هاي جديد به سمت بهره برداري ازعلاقه واردات مردم به امام دوازدهم در ايران، طي دوسال گذشته مورد توجه بسياري از خبرنگاران خارجي قراگرفته است. از جمله آخرين مواردي که دراين زمينه مي تواند به آن اشاره کرد گزارش اخير شبکه "سي ان ان" آمريکا از تقويت چنين گرايش هايي درماه هاي اخير است.
کريستين امانپور، تهيه کننده ومجري شبکه تلويزيوني "سي ان ان" آمريکا، که ماه ها قبل هنگام اقامت خود در ايران، به قم سفرکرده بود، دراين برنامه در موسسه اي حضور به هم رساند که درآن درخصوص فراهم کردن مقدمات ظهور امام زمام فعاليت هايي انجام مي شد. برنامه کريستين امانپور که درسه قسمت ودرسه بخش اديان "يهودي، اسلامي ومسيحي" با تبليغات فراوان طي روزهاي گذشته با نام "جنگجويان درراه خدا" از اين شبکه پخش شد، گفت وگو با افرادي را در اين موسسه را شامل مي شد که معتقد بودند با سقوط ايدئولوژي ليبرال دموکراسي، زمينه براي ظهور امام زمان فراهم خواهد شد.
اين خبرنگار ايراني الاصل آمريکايي سپس گفت که به اين موسسه تلفن هايي مي شود که در آن اززماني که امام زمان احتمالا ظهور پيدا خواهد کرد، سوال مي شود. امانپور نگفت که مسئولين اين موسسه درجواب چنين سوالاتي چه پاسخي مي دهند، اما چنين تصاويري کافي بود که نشان دهد طي سالهاي گذشته، چه نگاهي به مذهب و روايت هاي ديني توسط نهادهاي دولتي ويا نزديک به دولت مورد توجه مي گيرد.
تبليغات "موعودگرايانه" منحصربه فعاليت ها واظهارات منحصر به فرد در خصوص امام زمان نمي شود. محمود احمدي نژاد هنگامي که براي اولين بار پس ازرسيدن به کرسي رياست جمهوري به سازمان ملل رفت، از ميخکوب شدن رهبران جهان هنگام سخنراني خود سخن گفت.
او درجلسه اي که با آيت الله جوادي آملي داشت به شرح آن لحظات پرداخت واينکه چگونه توسط هاله اي از نور در آن زمان احاطه شده بود. سخنگوي دولت بعدها اساسا وجود چنين فيلمي را منکر شد. فيلمي که ترديدي درصحت آن وجود ندارد. کريستين امانپور با شرح همه ماجرايي که احمدي نژاد از ان سخن گفت، ونمايش کامل فيلم حضور او درمنزل آيت الله جوادي آملي، وصحنه هايي از زمان سخنراني احمدي نژاد درسازمان ملل وصندلي هاي خالي، تصويري را ازرييس جمهوري ايران ارائه داد که دربخش هاي ديگر مستند او درمورد تندروهاي اسلامي درخاورميانه، عملا وي درکنار ديگر افرادي قرارمي گرفت که قرائت هاي راديکالي ازاسلام ارائه مي کردند.

No comments: