Sunday, August 26, 2007

مبارزه پنهاني براي حقوق زنان - گزارشي واشنگتن پست

مبارزه پنهاني براي حقوق زنان
گزارشي واشنگتن پست از تهران درباره کمپين يک ميليون امضا - دوشنبه 5 شهریور 1386 [2007.08.27]
فوتيني کريستيادر سفر اخير خود به تهران در يک سالن آرايش و زيبايي بود که با مبارزه جمع آوري يک ميليون امضاء روبرو شدم. يک داوطلب زن به يک مشتري نزديک شد و او را تشويق کرد دادخواستي را که سازمان دهندگان آن اميدوارند به همراه درخواست اصلاحات حقوقي در مورد برابري جنسي به مجلس ارائه دهند، امضاء کند. اين زن داوطلب گفت که از مطالبات برابري و مساوات حمايت مي کند، اما از آنچه که فعاليت آشکار سياسي بر عليه رژيم تلقي مي شود، پرهيز مي کند.قرار بود فعالان مبارزه بر عليه تبعيض جنسي ظرف دو سال يک ميليون امضا جمع آوري کنند، اما آنها تا فردا که اولين سالگرد اين مبارزه است، بيش از 100 هزار امضاء هم جمع آوري نکرده اند. اما برخلاف ساير جنبش هاي حقوق بشر که با رژيم هاي سرکوبگر مبارزه مي کنند و توسط غرب هدايت مي شوند، فعالان ايران ترجيح مي دهند از حاميان غربي خود فاصله بگيرند. تلاش هاي آنها نشان مي دهد که چگونه يک بعد از جنبش دموکراسي ايران در دوره بدگماني و سرکوب روزافزون دولت، براي بقا و تداوم خود در حال چالش است. مبارزه جمع آوري امضاء پس از دستگيري 70 زن که سال گذشته در ميدان هفت تير تهران تظاهراتي را بر عليه تبعيض جنسي برپا کردند، آغاز شد. نه تن از زنان دستگير شده که با شلاق مورد ضرب و شتم قرار گرفتند به ايجاد "اخلال در امنيت ملي" متهم و با محکوميت هاي طولاني حبس روبرو شدند. اين سرکوب، فعالان ايراني حقوق زنان را بر آن داشت استراتژي جديدي را مانند مبارزه پنهاني و رد هرگونه کمک از سوي غرب آغاز کنند. اين فعالان با پايمردي تمام همه مکان هاي ممکن را براي کسب حمايت بدون برانگيختن خشم رژيم احمدي نژاد جستجو کرده اند. آنها نه تنها در سالن هاي زيبايي بلکه در سالن هاي پذيرايي، پارک ها، گوشه هاي خيابان و ايستگاههاي اتوبوس نيز امضا جمع آوري مي کنند. آنها در تهران دست کم 400 داوطلب را از طريق مهماني هاي خصوصي که در منازل گردانندگان اين مبارزه برگزار مي شوند، يافته و آموزش داده اند. اما به رغم همه تلاش ها براي منحرف کردن توجه دولت و رد هرگونه ارتباط با غرب، رژيم از اين فعاليت ها مطلع شده و در برابر فعالان آن واکنش نشان داده است. در ماه مارس 34 نفر از فعالان که به خاطر نه همکار دستگير شده خود در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کرده بودند، دستگير شدند. سال گذشته نيز 13 تن ديگر که در اين مبارزه مشارکت داشتند، دستگير شدند. وب سايت اين مبارزه نيز به طور منظم مسدود شده است. هدف رژيم از اين اقدامات فلج کردن اين جنبش از طريق القاي ترس است. پروين اردلان روزنامه که يکي از نه بازداشت شده ماه مارس است، مي گويد: "رژيم مي خواهد ما را بترساند. اما ما به آنها اجازه نخواهيم داد پيروز شوند. وقتي آنها ما را تحت فشار مي گذارند، ما هم مقاومت مي کنيم." اما نشانه ها اميدوارکننده نيستند. وزير اطلاعات ايران اين جنبش را متشکل از "عناصر براندازي نرم" توصيف کرده است. در واقع اين اقدام تلاشي براي ارتباط دادن آنها با بيگانگان است. فعالان اين مبارزه در اظهارات علني و در گفتگو با امضاکنندگان برريشه هاي ايراني خود و احترام به اسلام تأکيد کرده اند تا بهانه اي به دست رژيم براي بي اعتبار کردن خود ندهند. پرستو الله ياري مهندس کامپيوتر و عضو اين مبارزه مي گويد: "آنچه که بيش از همه چيز باعث رنجش ما مي شود، شنيدن صحبت هاي افرادي است که دم از دموکراسي و اصلاح مي زنند و ما را متهم به ابزار غرب مي کنند. ما مي خواهيم ثابت کنيم که مي توانيم اين کار را خودمان انجام دهيم."شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و مدافع اين مبارزه مي گويد: "رژيم مي ترسد. وقتي مردم در مورد حقوق بشر صحبت مي کنند، بلافاصله متهم مي شوند به اينکه طرف آمريکا هستند. اما ما ايراني هستيم و مي خواهيم براي حقوق خودمان کار کنيم. از آنجا که آنها ما را آزار مي دهند، ما مي دانيم که کار درستي را داريم انجام مي دهيم." خانم عبادي در مورد دريافت کمک هاي مالي از غرب قاطعانه اعلام کرد: "هرگز هيچ پولي دريافت نشده است."منبع: واشنگتن پست، 26 اوت

No comments: