Thursday, August 30, 2007

واکنش‌ آمريکا به‌ گزارش‌ آژانس‌ بین المللی انرژی اتمی


به‌ گزارش‌ خبرگزاری‌ فرانسه‌ از وين،‌ ایالات متحده امروز بار دیگر بر تعليق‌ فعاليتهای‌ غنی‌ سازی‌ اورانيوم‌ در ایران‌ تاکيد کرد و گفت رژیم تهران باید بدون قید و شرط فعالیتهای مشکوک هسته ای خود را متوقف سازد.
گرگوری‌ شولته‌ که در پی انتشار جزئیاتی از گزارش آژانس‌ بين‌ المللی‌ انرژی اتمی در باره فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی سخن می گفت، افزود آژانس‌ از حل‌ مسائل‌ بغرنج‌ در باره‌ فعاليتهای‌ هسته‌ ای‌ رژیم تهران‌ استقبال‌ خواهد کرد، اما آنچه تا کنون انجام گرفته،‌ تنها وعده‌ هايی‌ است که در اين‌ زمينه‌ مطرح‌ شده است‌‌.
نماینده آمریکا آن بخش از گزارش آژانس را که در آن آمده رژیم تهران حاضر به پاسخگويی به برخی از سئوالات باقی مانده در مورد فعالیتهای گذشته خود شده است‌ را‌ کم‌ اهميت‌ دانست و گفت پرونده رژیم تهران تا هنگامیکه به‌ درخواست جامعه جهانی مبنی بر تعليق‌ فعاليتهايی‌ که‌ موجب نگرانی‌ بين‌ المللی‌ است‌، عمل‌ نکند، باز خواهد ماند‌.
گرگوری شولته‌ گفت‌ از آخرين‌ گزارش‌ آژانس‌ بين‌ المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ در باره‌ رژیم تهران‌ که‌ در ماه‌ مه‌ گذشته منتشر شد، ‌جمهوری‌ اسلامی‌ تعداد سانتريفوژهای‌ خود را پنجاه‌ درصد افزايش‌ داده‌ است‌ و اين‌ يک‌ نگرانی جدی‌ برای‌ شورای‌ حکام‌ آژانس‌ انرژی‌ اتمی‌ و شورای امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد است.
‌ نماینده آمریکا در آژانس افزود اگر مقامات‌ رژیم تهران‌ واقعا خواستار بسته‌ شدن‌ پرونده‌ هسته‌ ای‌ خود هستند، بايد بطور کامل‌ و بدون‌ قيد و شرط با آژانس‌ بين‌ المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ همکاری‌ کنند و فعاليتهايی‌ را که‌ می‌ تواند به تولید‌ بمب هسته ای‌ منجر شود، به‌ حال تعليق‌ درآورند.
روزنامه هرالدتریبون بین المللی در شماره امروز خود نوشت دولتهای آمریکا و فرانسه امتیازدهی های اخیر رژیم تهران به آژانس بین المللی انرژی اتمی را ترفند خطرناکی ارزیابی کرده اند که بر اساس آن جمهوری اسلامی خواهد کوشید تا روند گسترش تحریمهای بین المللی علیه خود را متوقف کند.
این روزنامه نوشت واشنگتن و پاریس بر این باورند که رژیم تهران میکوشد با استفاده از ترفند جدید خود پاسخ به پرسش های آژانس را تا ماهها به تاخیر اندازد و به این ترتیب، شورای امنیت را از اعمال مجازات های بیشتر باز دارد.

No comments: