Monday, August 27, 2007

اگر ایران تنگه هرمز را ببندد ...


اگر ایران تنگه هرمز را ببندد ...
فردانيوز : ایران گفته است که اگر آمریکا حمله کند، عکس العملش ایجاد اختلال در معاملات از طریق تنگه هرمز خواهد بود. تنگه هرمز تنگه ای است که 40 درصد نفت دنیا از آنجا رد می شود.شیخ نشین های امارات در حال اجرای پروژه هایی برای جریان داشتن نفت در دنیا هستند.در عین اینکه تنش در رابطه ایران و آمریکا رو به افزایش است، دنیا دچار تهدید بزرگی شده است و آن هم کمبود انرژی است.به گزارش سرویس بین الملل«فردا»، روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد: « ایران گفته است که اگر آمریکا حمله کند، عکس العملش ایجاد اختلال در معاملات از طریق تنگه هرمز خواهد بود. تنگه هرمز تنگه ای است که 40 درصد نفت دنیا از آنجا رد می شود.»این روزنامه ادامه می دهد: اکنون شیخ نشین های امارات متحده عربی که سومین تولید کننده نفت در اپک است، دنبال پروژه هایی هستند که بتواند در صورت بسته شدن تنگه، تجارت دنیا دچار خدشه نشود. امارات متحده عربی نمی گوید که این پروژه ها جوابی به تهدید ایران است، اما این کار تقریبا تهدید ایران را خنثی می کند.این پروژه ها در شرق امارات قرار دارد که پس از تنگه هرمز می باشد، به طوریکه آنها قصد دارند تا از طریق لوله کشی نفت را از ابوظبی به فجیره در شرق امارات بکشند؛ آنگاه نفت می تواند بدون رد شدن از تنگه هرمز از منطقه خارج شود.لورنس ایگلز، رییس بخش نفت آژانس بین المللی انرژی می گوید: « بسته شدن تنگه هرمز، "تنها و بزرگترین تهدید امنیت انرژی دنیا" می باشد. بحث های زیادی بر سر این موضوع در جریان است و از منظر امنیت انرژی هر طرحی برای جایگزینی محل تردد به جای تنگه هرمز عالی است.»تنگه هرمز و کمبود نفت برای این آژانس، مهمترین مسئله است. در موارد اضطراری، این آژانس با همکاری اوپک ذخیره های نفتی را به بازار می آورد. سال گذشته 1.5 میلیارد بشکه نفت ذخیره شده وجود داشت که برای 88 روز بی نفتی کافی است.ایگلز می گوید: « البته همین کار هم خیلی وقت می گیرد، هماهنگی با کشور ها؛ خروج از انبارها و پخش بشکه ها و ... »گفتنی است، روزانه حدود 17 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز خارج می شود.در حالی که امارات متحده عربی روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت خام تولید می کند، اگر پروژه لوله کشی اش موفق عمل کند؛ خیلی بیش از دو و نیم میلیون بشکه نفت به دنیا کمک کرده است. این پروژه قرار است تا سال 2009 به اتمام برسد.اگر لوله کشی موفقیت آمیز باشد، از فشارها خواهد کاست و قیمت هم پایین خواهد آمد. البته، لوله کشی اماراتی ها مشکل را به طور کامل حل نمی کند. چون کمتر از ده درصد نفتی که از تنگه هرمز می گذرد را می تواند تامین کند.آقای ایگلز به وال استریت ژورنال می گوید:« به هر حال حتی اگر لوله کشی اماراتی ها نیز موفقیت آمیز باشد، کماکان مشکلات زیادی خواهیم داشت. خلیج فارس منطقه ای حیاتی است و متاسفانه دست ایران است. به هر حال هر کاری، یک تنفس مصنوعی به حساب می آید؛ هر لحظه ممکن است ناموفق باشد و قطع شود. به طور خلاصه؛ بسته شدن تنگه هرمز را هیچ چیز جبران نمی کند.»

No comments: