Saturday, August 25, 2007

اعتراض به اخراج استادان برجسته


اعتراض به اخراج استادان برجسته
نوروز: انجمن اسلامی دانشجویان دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با صدور بیانیه‌ای نسبت به دور جدید اخراج استادان باسابقه این دانشگاه اعتراض كرد. متن كامل این بیانیه كه نسخه‌ای از آن روز شنبه در اختیار نوروز قرار گرفت، بدین شرح است:
دانشگاه این روزها سخت‌ترین روزها را پشت سر می‌گذراند. هرچند در این مرز و بوم نهاد علم همواره مورد تعدی و تجاوز نهاد قدرت بوده است. صاحبان قدرت هیچ‌گاه تیغ نقد صاحبان اندیشه را تحمل نكرده‌اند و همواره علم را دربند و محصور خواسته‌اند. در دوسالی كه از به قدرت رسیدن صاحب منصبان جدید می‌گذرد، دانشگاه تجربه تلخ روزهای فشار و تحدید را تجربه می‌كند. زمزمه‌های انقلاب فرهنگی دوم، حذف اساتید دگراندیش و اسلامی كردن دانشگاه از زبان تازه به قدرت رسیده‌ها به گوش می‌رسد. این روزها سینه دانشگاه مالامال درد است ای دریغا مرهمی! هنوز سنگینی ستاره‌ها بر شانه‌های دانشجویان سنگینی می‌كند و هنوز دانشجویان دربند به تمامی آزاد نشده‌اند. هنوز زخم «بازنشستگی اجباری» درمان نشده است كه ضربتی دیگر بر پیكره علم و دانشگاه وارد می‌شود.همین دیروز بود كه تعدادی از اساتید برجسته حقوق و علوم سیاسی به حكم بازنشستگی خانه نشین شدند.دكتر درودیان استاد صاحب کرسی حقوق مدنی ایران، دكتر رئیس طوسی استاد صاحب کرسی اقتصاد سیاسی نفت و دكتر ساعی استاد صاحب کرسی مسائل جهان سوم، مشمول حکم بازنشستگی شدند.هنوز درد این خانه‌نشینی تسكین نشده بود كه اینك اخباری در مورد اخراج سه تن از اساتید دیگر صاحب كرسی علوم سیاسی شنیده می‌شوند.دکتر بشیریه، دکتر سمتی و دکتر شاهنده.دكتر حسین بشیریه پدر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، كه نه تنها فضای آکادمیک ایران در سالهای اخیر تحت تاثیر اندیشه و آثار ایشان بوده که بسیاری جریان دوم خرداد را محصول اندیشه های این استاد علوم سیاسی می‌دانند. چه اینک بسیاری از اساتید علوم سیاسی و نیز تئوری پردازان سیاسی ایران زمانی شاگردان او بوده‌اند.دكتر هادی سمتی استاد برجسته روابط بین‌الملل كه در سالهای اخیر در محافل آكادمیك خصوصا در محافل علمی خارج از كشور به طور جدی منبعی برای تحلیل و شناخت مسائل ایران بوده است و دكتر سعید شاهنده برجسته‌ترین استاد متخصص مسائل شرق آسیا و چین.این سه استاد صاحب کرسی در دانشگاه که در یک سال اخیر به واسطه فرصت مطالعاتی در دانشگاه های خارج از کشور به تحصیل یا تدریس مشغول بوده اند اینک که به سر کار بازگشته اند تا به تدریس بپردازند با حکم اخراج به دلیل غیبت مواجه شده‌اند. از مسئولین كه این حكم را صادر كرده‌اند باید پرسیده شود كه در غیاب این اساتید، رشته علوم سیاسی به چه منظور تداوم می‌یابد؟ آیا اساتیدی که بعضا با هزینه شخصی به مسافرت رفته تا دانش خود را به سطح دانشگاه های دنیا برسانند باید اینگونه برخورد شود؟ سوال اصلی این است که اگر قرار است هر روز یكی از اساتید علوم سیاسی به بهانه‌ای از دانشگاه خارج شوند بهتر نیست رشته علوم سیاسی در ایران تعطیل شود تا كسی به زحمت اخراج و بازنشسته كردن نیز نیفتد؟در پایان، این انجمن اسلامی، ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به اخبار مربوط به اخراج این اساتید، دلسوزانه از صاحبان امر و خصوصا ریاست دانشگاه می‌خواهد كه در این احكام تجدیدنظر جدی صورت داده و زمینه بازگشت این اساتید به آغوش دانشگاه را فراهم سازند
.

No comments: