Thursday, August 30, 2007

بمباران کردستان عراق: اعتراض رسمی دولت بغداد به رژیم تهران

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته هزاران نفر از مردم شهر سلیمانیه در کردستان عر اق در اعتراض به بمباران این منطقه توسط نیروهای مسلح جمهور ی اسلامی تظاهرات کردند.
تظاهرکنندگان با سردادن شعارهايی علیه رژیم تهران، خواهان توقف بمباران کردستان عراق از سوی جمهوری اسلامی شده و سکوت دولت نوری المالکی در این باره را مورد اعتراض قرار دادند.
امروز در بغداد اعلام شد هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق رسما به رژیم تهران نسبت به بمباران کردستان عراق اعتراض کرده و خواستار توقف آن شده است.
هوشیار زیباری گفت عليرغم اینکه روز سه شنبه رسما مراتب اعتراض شدید دولت عراق را به سفیر رژیم تهران در بغداد اعلام کردیم، اما متاسفانه رژیم تهران همچنان به بمباران مناطقی در کردستان عراق ادامه می دهد.
وزیر امور خارجه عراق هشدار داد ادامه اقدامات نظامی رژیم تهران می تواند روابط بين عراق و جمهو ری اسلامی را به مخاطره بیندازد و خواهان توقف فوری بمباران کردستان عراق شد.
هوشیار زیباری گفت کشورهای همسایه تصور نکنند عراق کشوری ضعیف است و در مقابل اینگونه اقدامات دست روی دست گذاشته و سکوت خواهد کرد.

No comments: