Wednesday, August 29, 2007

افزایش شديد برگشتی روزنامه‌ها در تهران


افزایش شديد برگشتی روزنامه‌ها در تهران
جهان نيوز : نسخه های برگشتی بسیاری از روزنامه ها در تهران طی چند هفته اخیر به شکل نگران کننده ای افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار «جهان» در بسیاری از مناطق شهر تهران محموله های مطبوعاتی بسیار دیرتر از زمان معمول گذشته در اختیار کیوسک داران قرار می گیرد و به همین دلیل آمار خرید مطبوعات خصوصا" روزنامه ها با افت شدیدی مواجه شده است. این موضوع در بسیاری شهرستان ها نیز گزارش شده است.دلیل عمده این تاخیر از نگاه مدیران مطبوعات و دکه داران ، عدم اختصاص سهمیه بنزین مناسب به موسسات مطبوعاتی و نیز شرکت های توزیع کننده است.بنا بر این گزارش ، طی روزهای اخیر برخی مدیران موسسات مطبوعاتی در مذاکره با مسئولان وزارت ارشاد و نیز ستاد تبصره 13 خواستار آن شده اند که با اختصاص سهمیه مناسب به موسسات توزیع ، از بروز بحران برای مطبوعات جلوگیری شود. با این وجود هنوز پاسخی قطعی به این درخواست داده نشده است
.

No comments: