Sunday, August 26, 2007

حذف اصلاح طلبان "افراطي - طرح هاي تازه براي انتخابات"

حذف اصلاح طلبان "افراطي"
طرح هاي تازه براي انتخابات - دوشنبه 5 شهریور 1386 [2007.08.27]
حسين محمدي
"کساني که در دوره هاي قبلي ردصلاحيت شدند در اين دوره نيز رد صلاحيت مي شوند مگر اين که از کارهاي گذشته خود توبه کنند." سخنان حجت الااسلام عبدالله کعبي از فقهاي شوراي نگهبان که آغاز موضع گيري رسمي هيات نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان بود، به صراحت خبر از ردصلاحيت نيروهاي اصلاح طلب داد. پروژه اي که از مدت ها قبل شروع شده و اکنون در حال عملياتي شدن است.
چند ماهي به آغاز رقابت هاي انتخاباتي مجلس هفتم باقي مانده بود که ايت الله سيد علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي، در طي يک سخنراني عمومي در شهر قزوين، به صراحت اعلام کرد شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت کانديداها، بايد اصل را بر "احراز صلاحيت" بگذارد. به دنبال طرح اين نظر، ميزان ردصلاحيت ها در آن دوره از حد متعارف گذشت و حتي به هشتاد تن از نمايندگان مجلس وقت رسيد. اکنون و در حالي که چند ماهي به انتخابات مجلس هشتم باقي است، رهبر جمهوري اسلامي بر ادامه روند گذشته تاکيد ورزيده است. وي در سالروز تشکيل شوراي نگهبان، بار ديگر ناظران شوراي نگهبان را از مصلحت انديشي بازداشت و از آن ها خواست به "جو سازي ها در هنگام تشکيل صلاحيت ها" توجهي نکنند. وي صراحتا اعلام کرد صلاحيت افرادي که در هنگام تصدي گري پست هاي دولتي و نمايندگي مجلس قصد "سيلي زدن به نظام" را داشتند، نبايد تاييد شود.
اين سخنان بعد از آن ايراد شد که نمايندگان مجلس هفتم و برخي از ائمه جمعه نسبت به بازگشت اصلاح طلبان به قدرت و در اختيار گرفتن مجلس توسط آنان هشدار دادند. اين گونه بود که نماينده ولي فقيه در سپاه هم خطر اعتداليون اصلاح طلب را از افراطي ها بيشتر دانست و خواستار توجه اصول گرايان به خطر آنان شد. همان گونه که موسي قرباني عضو هيات رئيسه مجلس هفتم، هشدار داد که: "افراطيون مجلس ششم، خواب بازگشت به مجلس هشتم را مي بينند."
اقدامات اصلاح طلبان
اين سخنان باعث واکنش اصلاح طلبان شد. محسن ميردامادي دبيرکل حزب مشارکت، اعلام کرد که به جاي اصلاح طلبان "شوراي نگهبان بايد توبه کند". مهدي کروبي دبيرکل حزب اعتماد ملي و رييس مجلس ششم هم بعد از سخنان رهبرجمهوري اسلامي به ديدار وي رفت و نگراني هاي خود را از ردصلاحيت هاي گسترده به او منتقل کرد. اما آقاي خامنه اي در پاسخ وي گفت: "منظور من شما نبوديد. بنده کساني را مدنظر داشتم که در مجلس ششم با استعفا و تحصن و... در پي تضعيف ارکان نظام بودند. بنده وقتي در پايان مجلس براي شما نامه تشکر فرستادم، به معني اين است که از عملکردش راضي ام."
اين سخنان باعث آن شد تا دو دستگي در ميان اصلاح طلبان بيشتر شود. در حالي که مهدي کروبي بنا به گفته بعضي از اعضاي شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي، در پي آن است تا با شرکت جداگانه حزب خويش در انتخابات مجلس، وزن کشي سياسي انجام دهد و خود را براي ورودي ديگر به انتخابات رياست جمهوري آماده کند، به نزديکان خود ماموريت داده است با موضع گيري عليه آنان که بنا به ادعاي وي "تندروهاي اصلاح طلب" محسوب مي شوند، علاوه بر حذف آنان از گردونه ائتلاف اصلاح طلبان، ميزان وفاداري خود به نظام را ثابت کنند. اين گونه است که رسول منتجب نيا، قائم مقام کروبي، به صراحت از کساني که قبلا ردصلاحيت شده اند مي خواهد در انتخابات دور هشتم کانديدا نشوند.
اين در حالي است که در انتخابات شوراها، دو حزب اصلي اصلاح طلبان ـ مشارکت و سازمان مجاهدين ـ حضور کمرنگي داشتند و تقريبا هيچ نيرويي از آنان در ائتلاف حضور نداشت و اکنون نيز روند حذف آنان شدت و قوت بيشتري گرفته است. از همين روست که حسين مرعشي، از اعضاي شوراي مرکزي حزب کارگزاران، سخن از حضور همه اصلاح طلبان در ائتلاف مي کند و محمدباقر نوبخت، دبيرکل حزب اعتدال و توسعه از لزوم ائتلاف اصلاح طلبان در انتخابات خبر مي دهد و خود و تشکل متبوعش را "اصلاح طلب" مي خواند.
در اين ميان نيروهاي اصول گرا نيز براي تخريب و ايجاد تفرقه در ميان اصلاح طلبان تلاش مي کنند. از جمله آخرين اين اقدامات بايد به مصاحبه اسدالله بادامچيان قائم مقام دبيرکل حزب موتلفه اشاره کرد که در مصاحبه با خبرگزاري فارس صراحتا دليل عدم حضور اعضاي حزب خويش در کنگره سازمان مجاهدين را "نامشروع بودن اين سازمان" به دليل نامه جامعه مدرسين حوزه عليمه قم مي خواند. به عقيده ناظران اين گونه "پالس" ها دو هدف عمده را دنبال مي کند: اول آنکه جناح سنتي اصول گرايان، با کمک به حذف اصلاح طلبان، سهمي هر چند اندک را براي خود در انتخابات مجلس طلب کند ـ که آنان نيز در اين دو سال به تيغ حذف اصول گرايان افراطي گرفتار شده اند ـ و از سوي ديگر قدرت خويش را به رخ هم جناحي هاي جوان خويش بکشند تا اثبات کنند که هنوز دود از کنده بلند مي شود.
از طوي ديگر دولت نهم در پي آن است تا مجلس هشتم را هر چه بيشتر با خود هماهنگ کند ـ به همين دليل است که احمدي نژاد طي نامه اي به روساي ستاد هاي خويش در استان ها "دستور" داده است تا تمامي مديران همسو با دولت بايد از پست هاي خويش استعفا دهند ـ و شوراي نگهبان نيز همسو با دولت از اکنون شمشير را براي اصلاح طلبان از رو بسته است. در اين شرايط بايد ديد اصلاح طلبان قادر به حفظ وحدت خويش هستند يا باز در بخش ديگري
از حکومت با"ريزش" روبه رو خواهيم شد.

No comments: