Wednesday, August 29, 2007

مانیفست قمه زن ها در قم جمع آوری شد


مانیفست قمه زن ها در قم جمع آوری شد
جهان نيوز : نسخه های کتابی که در آن موضوع قمه زنی مورد تعرف و تمجید قرار گرفته بود پس از چاپ در یکی از چاپخانه های قم به دستور مسئولان ذیربط جمع آوری شد.به گزارش خبرنگار «جهان» اداره ارشاد قم پس از اطلاع از محتوای این کتاب دستور جمع آوری 2740 نسخه از این کتاب و نیز زینک های آن را صادر کرد.برخی اطلاعات درج شده در شناسنامه این کتاب جعلی و غیرحقیقی است اما گفته می شود این کتاب را افرادی به نام های «ن» و «ش» تهیه و منتشر کرده اند.گفتنی است طی سال های اخیر به رغم اعلام ممنوعیت قمه زنی از سوی مقامات عالی کشور ، برخی گروه ها در چند شهر خاص از جمله قم ، مشهد و اصفهان بر ترویج قمه زنی اصرار داشته و در همین رابطه کتب و سی دی هایی در دفاع از قمه زنی تهیه و در سطح وسیعی توزیع می کنند.نکته قابل توجه این که به موازات تلاش این گروه ها برای ترویج قمه زنی ، برخی رسانه های غربی نیز در چند سال اخیر بر این موضوع متمرکز شده و با تهیه فیلم های مستند از مجالس قمه زنی و نیز مجالس موسوم به عیدالزهرا ، اینگونه وانمود می کنند که محتوای اصلی مذهب شیعه و شاکله مبانی حکومت جمهوری اسلامی را همین مجالس تشکیل می دهند.بخشی از محتوای فیلم «جنگجویان خدا» که اخیرا" توسط شبکه سی ان ان آمریکا تهیه شده نیز به چنین مجالسی اختصاص دارد
.

No comments: