Wednesday, August 29, 2007

تلاش براي بازگرداندن استادان اخراج شده


تلاش براي بازگرداندن استادان اخراج شده
با همکاري اقليت مجلس و دانشجويان - پنجشنبه 8 شهریور 1386 [2007.08.30]
روزبه ميرابراهيمي
در روزي که 10 نماينده مجلس طي تذکري به رئيس دولت به صدور احکام پايان کار برخي از اساتيد سرشناس دانشگاه اعتراض کردند جمعي از اعضاي انجمن اسلامي دانشکده حقوق دانشگاه تهران با رئيس اين دانشگاه ديدار داشتند.
به گزارش خبرنامه اميرکبير، نمايندگاني از انجمن اسلامي دانشجويان، شوراي صنفي دانشجويان، انجمن هاي علمي دانشجويي حقوق و علوم سياسي و جامعه فرهنگي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران پيش از تعطيلي نيمه شعبان با آيت الله عميد زنجاني در خصوص وضعيت بشيريه، سمتي و شاهنده سه استاد اين دانشکده که اخيرا احکامي دريافت کرده اند، بحث و گفتگو نمودند.
اين دانشجويان از آيت الله عميد زنجاني خواستار ايجاد زمينه لازم براي بازگشت حسين بشيريه، دکتر شاهنده، دکتر هادي سمتي به دانشکده حقوق و علوم سياسي شدند.
نمايندگان تشکل هاي دانشجويي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با بيان نياز دانشجويان به اين اساتيد و ذکر مراتب علمي آنها از رياست دانشگاه تهران خواستار تجديد نظر در حکم اين اساتيد شدند.
رئيس دانشگاه تهران در اين نشست ضمن آنکه اخراج برخي اعضاي هيئت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران را ناظر بر حکم شوراي بدوي کميته انضباطي دانست از تلاش براي بازگشت اين اساتيد خبر داد. عميد زنجاني برکناري دو نفر از استادان دانشگاه را به دليل درخواست بازنشستگي و علت صدور حکم اخراج دو نفر ديگر را نيز به دليل "غيبت طولاني" طبق مصوبه مجلس ارزيابي کرد و گفت: "اين افراد مي توانستند تقاضاي تجديدنظر کنند و اين حق براي آنان محفوظ است که در هيات تجديدنظر ادله غيبت خود را بيان کنند و عذر خود را از غيبت ابراز بدارند. پس از ارائه ادله اين افراد هيات تجديدنظر مساله را بررسي خواهد کرد و خواه ناخواه به احتمال زياد راي هيات بدوي شکسته خواهد شد و اينان به دانشگاه باز خواهند گشت".
بنابرهمين گزارش وي با بيان اينکه اين اتفاقات نمي تواند سياسي باشد، خاطرنشان کرد: "نبايد چنين پنداشت که اساتيد دانشگاه از رسيدگي به امورشان منزه هستند. اين افراد چون از دانشگاه حقوق مي گيرند بايد در دانشگاه حاضر باشند و به تدريس بپردازند، ولي متاسفانه يکي از آقايان به تجارت مشغول بوده است".
عميد زنجاني درباره دکتر بشريه و دکتر سمتي اعلام کرد حکم شوراي بدوي کميته انضباطي براي اين دو استاد صادر شده است: "اما قول مي دهم تلاش کنم تا در شوراي تجديد نظر دانشگاه امکان بازگشت اين اساتيد فراهم و حکم مذکور ملغي شود." رئيس دانشگاه تهران در مورد وضعيت دکتر شاهنده نيز تاکيد کرد که هنوز حکمي براي وي صادر نشده است.
در همين زمينه در آخرين جلسه پيش از تعطيلات مجلس نيز ۱۰ نماينده مجلس در تذکري مکتوب به احمدي نژاد خواستار توقف اخراج سياسي اساتيد دانشگاهها شدند.
به گزراش خبرگزاري هاي داخلي ۱۰ تن از نمايندگان مجلس شامل شجاع پوريان نماينده بهبهان، قمي نماينده پاکدشت، کعبي نماينده آبادان، نصيري نماينده گرمي، شهبازخاني نماينده ملاير، نوروززاده نماينده اسفراين، ابوطالب نماينده تهران، رعيت نماينده قائمشهر، قنبري نماينده ايلام و مروتي نماينده خلخال در تذکري به رئيس جمهور از وي خواستند تا دستور توقف اخراج سياسي اساتيد فرهيخته و نمونه دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي و تهران و فراهم کردن موجبات خانه نشيني و يا خروج از کشور را صادر کند.
ياد آور مي شود در هفته هاي اخير با صدور حکم هاي اخراج جديدي جمعي ديگر از سرشناسان عرصه دانشگاه خانه نشين شدند که بازتاب هاي فراواني را در پي داشت. در اقدام اخير دکتر حسين بشريه، دکتر بهزاد شاهنده، دکتر هادي سمتي و دکتر ميرجلال‌الدين کزازي با احکام اخراج و يا بازنشستگي مواجه شدند.
روند خانه‌نشيني اساتيد برجسته از سال گذشته و با بازنشستگي بيش از 40 عضو هيات علمي دانشگاه تهران آغاز شد كه به گفته عباسعلي عميد‌زنجاني رييس دانشگاه تهران مشكلا‌ت جسمي، فكري و مشكلات زندگي عامل صدور حكم آنان بوده است. اساتيد برجسته‌اي چون محمد مجتهدشبستري، عالم‌زاده و علي‌آبادي از دانشكده الهيات و حسنعلي دروديان، احمد ساعي، سيدعلي آزمايش، آشوري، صفايي، رضا رييس‌طوسي و عراقي از دانشكده حقوق و علوم سياسي به چشم مي‌خورد.
رييس دانشگاه تربيت مدرس هم در دو ترم تحصيلي گذشته تعدادي از روساي دانشكده‌ها، مسوولا‌ن گروه‌هاي آموزشي و استادان باسابقه را بركنار كرد. ازجمله اين موارد، اخراج محسن كديور از دانشكده فلسفه دانشگاه تربيت مدرس بود كه پس از برخوردهاي چندمرحله‌اي صورت گرفت. اساتيد منع تدريسي‌ تربيت مدرس علا‌وه بر كديور مسافران ديگري نيز داشت؛ سعيد حجاريان، محمدتقي احمدي، ابوالفضل شكوري، هاشم آقاجري، مسعود غفاري، حاتم قادري و...
پيش از آنها نيز اساتيد ديگري چون حسن نمک دوست نيز سرنوشت مشابهي پيدا کرده بودند.

No comments: