Tuesday, August 28, 2007

پارلمان اقلیم کردستان توپ باران کردستان را محکوم کرد


پارلمان اقلیم کردستان توپ باران کردستان را محکوم کرد
pukmedia : عدنان مفتی رئیس پارلمان کردستان اعلام کرد در جریان حملات توپخانه ای کشورهای همسایه به رغم ناامن شدن منطقه صدها خانوار کرد ناچار به ترک منازل و مناطق خود شده اند و خسارات و زیانهای زیادی را متحمل شده اند.رئیس پارلمان کردستان اعلام کرد بمباران هموطنان در هرکجا و توسط هر کسی قابل قبول نیست و محکوم میگردد.عدنان مفتی گفت مسائلی که به این حملات و توپبارانها مربوط میشود باید از طریق گفتگو میان دولت ایران و عراق حل و فصل گردد.رئیس پارلمان کردستان با بیان اینکه نمیخواهیم لبنانی دیگر در کردستان تکرار شود گفت: منطقه مسئول حفظ امنیت اقلیم کردستان میباشد و از این رو برقراری امنیت را وظیفه خود میدانیم و همچنین دولت عراق نیز در قبال این امر مسئول است و دولتهای ایران و ترکیه نیز در قبال حفظ امنیت مرزها مسئولیتهایی را بردوش دارند.مفتی اضافه کرد پارلمان کردستان در هر حال بمباران مناطق مرزی کردستان را محکوم میکند.رئیس پارلمان کردستان با بیان اینکه ما همکاریهای ایران و ترکیه را در زمان بمباران شیمیایی و قیام مردم کردستان و همچنین کوچ گروهی ملت کرد بسوی مرزها را با دیده احترام مینگریم گفت:" از این رو باید مسائل را با گفتگو حل و فصل نمائیم و هر حمله نظامی که علیه ایران و ترکیه صورت گیرد ما مسئولیتی در قبال آن نداریم".در نشست پارلمان " عثمان حاج محمود " وزیر کشور دولت اقلیم کردستان با ارئه گزارشی پیرامون حملات اخیر ایران گفت: این حملات در سالهای گذشته نیز صورت گرفته است اما توپبارانهای اخیر که از 14/8 آغاز شده است، دراز مدت بوده و این بار روستاها و محل سکونت روستانشنیان را مورد هدف قرار داده است"وزیر کشور گفت: در جریان این حملات 450 خانواده آواره شده اند و بیش از 20 روستا بطور کامل تخلیه شده است.عثمان حاج محمود در سخنان خود از دولت ایران خواست که این مسئله را از طریق گفتگو مذاکرات حل و فصل نماید.در بخشی دیگر " کریم سنجاری " وزیر دولت در امور داخلی با تائید اظهارات وزیر کشور به حملات ارتش ترکیه در خلال 1/7/2007 تا 27/8/2007 اشاره کرد.وی گفت ترکیه در این مدت بیش از 600 گلوله توپ بسوی مناطق مرزی کردستان شلیک کرده و جنگنده های این کشور نیز چهار بار حریم هوایی کردستان را نقض کرده اند.

No comments: