Monday, August 27, 2007

- گزارش ايل جورناله از کنترل آرايشگاه ها در ايرانيران در تعقيب سلماني ها

ايران در تعقيب سلماني ها
گزارش ايل جورناله از کنترل آرايشگاه ها در ايران - سه شنبه 6 شهریور 1386 [2007.08.28]
جان ميکالسين
مبارزه براي ايمان از صتدلي سلماني ها از سر گرفته شد. آرايشگاه هاي زنانه و سلماني هاي مردانه اين موضوع را دقيقا مي دانند. از چند هفته پيش "منکرات"، نيروي انتظامي مخصوص مبارزه با فساد، سلماني ها را زير نظر گرفته اند. قيچي و شانه، ابزار جديد فساد اخلاقي و وسايل گناهکاران شيطان صفتي محسوب مي شود که با موها را به سبک غربي آرايش مي دهند. هر سلماني اين کار را بلد است، بخصوص اگر توسط جواناني که مشتري اش هست و کمتر به رئيس جمهور احمدي نژاد اهميت مي دهد، از آخرين مد آگاه شده باشد.
جوانان ايده هاي زيادي در کله شان دارند. با اين حال، سلماني هاي "فاسد" هم کاتالوگ هايي از اينترنت چاپ کرده اند. در اين کاتالوگ ها همه جور مدل براي "فاسد هاي کوچکي" که در روياي يک مدل موي جديد هستند، موجود است؛ از مدل تاج خروسي گرفته تا موهاي رنگ کرده و کله هاي تراشيده که روي آن رنگ هاي تند زده اند . خلاصه هر چيزي که آداب و مقررات خيابان هاي تهران را بر هم مي زند. پس، حکم جديد تعطيل کردن سالن هاي آرايش منافي اخلاق است.
فرمانده پليس، اعلام کرد:« در دو هفته اخير، اجازه کار 13 سالن آرايش مردانه را به جرم رعايت نکردن قانون، باطل کرده ايم. براي سنديکاي ارايشگران نيز بخشنامه اي فرستاده شده که طي آن مدل موهاي غربي، رنگ کردن مو، برداشتن ابرو و هر نوع آرايشي که باعث نقض قوانين پوشش اسلامي که شامل يقه بسته و ريش مي شود، براي آقايان ممنوع است. تلويزيون دولتي ايران براي توضيح دادن به مردم ايران، تمهيداتي را نيز در نظر گرفته است. تلويزيون ايران به مراکز خريد که محل رفت و آمد جوانان است، رفت و برنامه مستندي از مدل هاي غربي که باعث تخريب جمهوري اسلامي مي شوند، تهيه کرد.
در اين گزارش، خبرنگاري زرنگ خودش را با جواناني که به مرکز خريد آمده اند، قاطي مي کند و در حالي که دوربين روي گردنبندي که به گردن پسر جواني آويزان است، زوم شده است، به آنها مي گويد که در حال تهيه گزارشي درباره مدل موهاي جديد است. يکي از اين جوانان بي گناه، توضيح مي دهد که گردنبند، سمبل شيطان پرستي است. جوان از همه جا بي خبر دوم بلوزي که پر است از نوشته هاي انگليسي نشان مي دهد و ديگري خالکوبي بازويش را نشان مي دهد و مي گويد:« آن را با تيغ ريش تراشي کشيده ام و نام يکي از خوانندگان آمريکايي است». در انتها، سلماني مرکز تجاري داوطلبانه هر آنچه که مي داند، توضيح مي دهد:« بعضي از اين بچه ها از من مي خواهند که موهايشان را رنگ کنم. تعداد زيادي از آنها عاشق موسيقي هوي متال هستند و بعضي از آنها مي گويند که شيطان را مي پرستند». خبرنگار، اولين نتيجه گيري اش را ارائه مي دهد:« بعضي از اين جوانان شيطان پرستند، آنها پيروان مذهبي هستند که در اواخر قرن هجدهم در انگلستان پايه ريزي شد و يهوديان و سرمايه داران آمريکايي از حاميان آن هستند».
درحالي که موسيقي و تصوير يک کنسرت هوي متال روي صفحه تلوبزيون نقش بسته است، خبرنگار از رهگذران ديگر، سووال مي کند. موي جلوي سريکي از آنها بيست سانت بالا تر ايستاده است و به خبرنگار کنجکاو پاسخ مي دهد:« نام مدل موهاي من " فاشيستي" است، اما نمي توانم بگويم به چه دليل اين مدل مو را انتخاب کردم چون خودم هم نمي دانم، فقط از اين مدل خوشم آمد، همين». يک پسر جوان ديگر دستبندي را نشان مي دهد که آرم عجيبي روي آن است. او هم نمي داند چرا چنين دستبندي را به دستش کرده است:« آن را در ماهواره ديدم، علامت يک گروه رپ است، اما نمي دانم معني آن چيست». اما خبرنگار تلويزيون معني آن را خوب مي داند و آن را براي تماشاگران توضيح مي دهد:« رپ و هوي متال سبکي از موسيقي هستند براي ابراز احساسات نا متعارف و کساني که به اين نوع موسيقي گوش مي کنند، به خشونت، ترس، بي نظمي و بيماري پارانويا، گرايش پيدا مي کنند». دوربين تلويزون دو پسربچه که لباس شان شبيه زن هاست را شکار مي کند، صدايي نجوا مي کند:« مردان شبيه زنان شده اند و زنان شبيه مردان»، صداي ديگري به گوش مي رسد:« ببين چقدر نازه، ببين چه پسر خوشگليه». خبرنگار همراه با موسيقي مي گويد:« يکي از مدل هاي مو و لباس پوشيدن که طرفدار خيلي زيادي دارد، نحوه لباس پوشيدن همجنسگرايان است، اما بسياري از اين جوانان نمي دانند که اين طرز لباس پوشيدن، مخصوص همجنسگران است».
همين گزارش براي بسته شدن سالن هاي سلماني منافي اخلاق و بقيه لانه هاي فساد، کافي بود.
منبع: ايل جورناله 27 اوت

No comments: