Tuesday, August 28, 2007

اخندی تژاد :بوجود آمدن‌ خلا‌ قدرت‌ در عراق‌ قريب‌ الوقوع‌ است و جمهوری اسلامی‌ آماده‌ است‌ این خلا را پر کند

به‌ گزارش‌ خبرگزاری آسوشيتدپرس‌ از تهران،‌ ‌احمدی‌ نژاد‌ امروز گفت "بوجود آمدن‌ خلا‌ قدرت‌ در عراق‌ قريب‌ الوقوع‌ است و جمهوری اسلامی‌ آماده‌ است‌ این خلا را پر کند."
احمدي‌ نژاد در يک‌ کنفرانس‌ مطبوعاتي‌ در تهران‌ با اشاره‌ به‌ مشکلات نيروهاي‌ آمريکايي‌ در عراق‌ گفت‌ "قدرت‌ سياسي‌ اشغالگران‌ به‌ سرعت‌ در حال‌ فروپاشي‌ است."وي‌ افزود "به‌ زودي‌ شاهد خلای‌ بزرگ‌ قدرت‌ در منطقه‌ خواهيم‌ بود‌. البته‌ ما آماده‌ ايم‌ با دوستان‌ منطقه‌ اي‌ و با کمک‌ ملت‌ عراق‌ اين‌ خلا‌ را پر کنيم‌‌."

No comments: