Tuesday, July 24, 2007

نا بر گزارشها 2 تن از 16 نفر اعدام شده اخير، متهم به اقدام علیه امنیت ملی بودند

فعالان حقوق بشر در ايران : با ادامه موج سرکوب و ایجاد جو وحشت و خفقان در میان جامعه بار دیگر شاهد نقض فاحش حقوق بشر از سوی دولت جمهوری اسلامی هستیم.در طی روز های گذشته شاهد اعدام دست کم 16 نفر تحت نام اراذل و اوباش در زندان ها و یا در ملع عام اعدام بودیم و این در حالی است که طی شدن روند اداری دادرسی و محاکمه عادلانه در صدور حکم اعدام برخی از آنها دیده نشده است .بر طبق گزارش های رسیده در میان 16 نفر اعدامی در روزهای اخیر 2 فرد به نام های فاضل رمضانی و حاجت مراد محمدی که جرم آنها اقدام علیه امنیت ملی می بود نیز تحت نام ارازل و اوباش اعدام شده اند ، افراد نام برده از ایل بختیاری می باشند و 8 سال پیش در درگیری که میان نیروهای سپاه پاسداران و افراد ایل بختیاری رخ داد بازداشت شده بودند و تا پیش از اعدام نیز در زندان گوهر دشت کرج به سر می برده اند.

No comments: